Isaiah 66

1 a  Т ъй казва Господ: небето е Мой престол, а земята – подножие на нозете Ми; де тогава ще съградите дом за Мене, и де е мястото на Моя покой?

2 b  Защото всичко това е сътворила Моята ръка, и всичко това е Мое, казва Господ. А ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово.

3 c  А (беззаконник,) който коли вол, е също, като който убива човек; който принася агне в жертва, е също, като който удушва куче; който принася семидал, е също, като който принася свинска кръв; който кади тамян (за спомен) , е също, като който се моли на идол; и както те са избрали своите си пътища, и душата им намира удоволствие в гнусотиите им, –

4 d  тъй и Аз ще употребя тяхната измама и ще напратя върху им това, що е за тях ужасно; защото виках – и нямаше кой да отговаря, говорих – и те не слушаха, а вършеха зло пред очите Ми и избираха, каквото Ми беше неугодно.

5 Чуйте словото на Господа вие, които треперите пред словото Му: вашите братя, които ви мразят и които ви гонят за Моето име, казват: „нека Господ яви Себе Си в слава, и ние ще погледаме веселието ви“. Но те ще бъдат посрамени.

6 e  Ето, шум из града, глас из храма, гласът на Господа, Който дава отплата на враговете Си.

7 Още не бе изпитала родилни мъки, и роди; преди да бяха настъпили болките ѝ, роди син.

8 f  Кой е слушал такова нещо? Кой е виждал подобно на това? Възниквала ли е страна в един ден? Раждал ли се е народ отведнъж, както Сион: току-що се замъчил от родилни болки, – роди синовете си?

9 g  Ще докарам ли до раждане, и няма да дам да роди? казва Господ. Или давайки сила да роди, ще заключа ли утробата? казва Бог твой.

10 h  Развеселете се с Иерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате! Възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за него,

11 i  за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава.

12 j  Защото тъй казва Господ: ето, ще насоча към него мир като река, и богатството на народите – като поток, който се разлива, за ваша наслада; на ръце ще ви носят и на колене ще ви галят.

13 Както утешава някого майка му, тъй ще ви утеша и Аз, и вие ще бъдете утешени в Иерусалим.

14 k  И ще видите това, и ще се възрадва сърцето ви, и костите ви ще цъфнат като злак, и ръката на Господа ще се яви върху рабите Му, а на враговете Си Той ще се разгневи.

15 l  Защото ето, ще дойде Господ в огън, и колесницата Му – като вихър, за да излее гнева Си с ярост и заплахата Си – с пламнал огън.

16 m  Защото Господ с огъня и с меча Си ще произведе съд над всяка плът, и много ще бъдат поразените от Господа.

17 n  Ония, които се осветяват и очистят в дъбравите един след друг, които ядат свинско месо и гнусотии и мишки, – всички ще загинат, казва Господ.

18 o  Защото Аз зная деянията им и мислите им; и ето, ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата Ми.

19 p  И ще туря на тях белег, и от спасените измежду тях ще пратя към народите: в Тарсис, в Пула и Луда, към ония, които опъват лък, в Тубала и Явана, в далечните острови, които не са слушали за Мене и не са видели славата Ми; и те ще възвестят на народите Моята слава

20 q  и ще представят всичките ви братя от всички народи в дар Господу на коне и колесници, на носилки, на мулета и на бързи камили, – на светата Ми планина, в Иерусалим, казва Господ, – също както синовете Израилеви принасят дар в дома Господен в чист съд.

21 r  Измежду тях ще взимам тъй също свещеници и левити, казва Господ.

22 s  Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще сътворя, ще бъдат винаги пред лицето Ми, казва Господ, тъй ще пребъде и семето ви и името ви.

23 t  Тогава от месец на месец, и от събота на събота ще дохожда всяка плът пред лицето Ми на поклонение, казва Господ.

24 u  И ще излизат и ще видят труповете на людете, които са отстъпили от Мене; защото червеят им не ще умре, нито огънят им ще угасне; и ще бъдат гнусота за всяка плът.
Copyright information for BulOrth