Isaiah 9

1 a  П редишното време унизи земята Завулонова и земята Нефталимова; но послешното – ще възвеличи крайморския път, отвъд Иорданската страна, езическа Галилея.

2 b  Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина.

3 c  Ти ще умножиш народа, ще увеличиш радостта му. Той ще се весели пред Тебе, както се веселят през жетва, както се радват при дележ на плячка.

4 d  Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, и пръчката на неговия притеснител – Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам.

5 e  Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха, обагрена с кръв, ще бъдат предадени на изгаряне, за храна на огъня.

6 f  Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде; властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира.

7 g  Неговата власт и мир безкрай ще расте върху престола на Давида и в царството му, за да го утвърди Той и да го укрепи чрез съд и правда отсега и довека. Ревността на Господа Саваота ще извърши това.

8 Господ праща слово на Иакова, и то слиза върху Израиля,

9 за да знае цял народ, Ефрем и жителите на Самария, които с гордост и надуто сърце казват:

10 тухлите паднаха, – ще градим с дялани камъни; смоковниците са изсечени, – ще ги заменим с кедри.

11 И ще подигне Господ против него враговете на Рецина, и ще въоръжи неприятелите му:

12 h  сирийци откъм изток, а филистимци откъм запад; и ще гълтат Израиля с пълни уста. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му още е простряна.

13 i  Но народът не се обръща към Оногова, Който го бие, и не прибягва към Господа Саваота.

14 j  И Господ ще отсече у Израиля глава и опашка, палма и тръстика, в един ден:

15 k  старец и велможа – това е главата; а пророк-лъжеучител е опашката.

16 l  И вождовете на тоя народ ще го въведат в заблуда, и водените от тях ще загинат.

17 m  Затова Господ не ще се радва на момците му, и не ще се смили над сираците му и вдовиците му; защото те всички са лицемери и злодеи, и устата на всички говорят нечестиво. При всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му е още простряна.

18 n  Защото беззаконието като огън се е разгоряло, поглъща глог и трънак и пламти в горски гъстаци, – и се подигат стълбове дим.

19 o  Яростта на Господа Саваота ще опали земята, и народът ще стане сякаш храна на огъня; човек не ще пожали брата си.

20 И ще секат надясно – и ще си останат гладни, и ще ядат наляво – и не ще се наситят; всякой ще яде плътта на своята мишца:

21 p  Манасия – Ефрема, и Ефрем – Манасия, двамата заедно – Иуда. При всичко това не ще се отвърне гневът Му, и ръката Му е още простряна.
Copyright information for BulOrth