James 2

1 a  Б ратя мои! Дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.

2 Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи,

3 и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми,

4 то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?

5 b  Послушайте, възлюбени мои братя! Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?

6 А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища?

7 Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате?

8 c  Ако изпълнявате обаче царския закон според Писанието: „възлюби ближния си като себе си“– добре правите.

9 d  Но, ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници.

10 e  Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко.

11 f  Защото Оня, Който е казал: „не прелюбодействувай“, казал е и: „не убивай“; затова, ако не прелюбодействуваш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона.

12 Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата.

13 g  Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда.

14 h  Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата?

15 i  Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна,

16 а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, – каква полза?

17 Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18 Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела; покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

19 j  Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и треперят.

20 Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва?

21 k  Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака?

22 Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена?

23 l  И изпълни се Писанието, което казва: „повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание“, и той биде наречен приятел Божий.

24 Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?

25 m  Също тъй нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път?

26 Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.
Copyright information for BulOrth