James 5

1 a  Д ойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас.

2 Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха.

3 b  Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни.

4 c  Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота.

5 d  Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение.

6 Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи.

7 И тъй, братя, бъдете дълготърпеливи до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен.

8 e  Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.

9 Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени: ето, Съдията стои пред вратата.

10 f  За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.

11 g  Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен.

12 h  А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва; думата ви да бъде: да, да, и не, не, за да не паднете под осъждане.

13 i  Страда ли зле някой между вас, нека се моли; весел ли е някой, нека пее псалми.

14 j  Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне.

15 k  И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.

16 l  Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника,

17 m  Илия беше подобострастен нам човек, и с молитва се помоли да няма дъжд: и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.

18 n  И пак се помоли: и небето даде дъжд, и земята произведе своя плод.

19 o  Ако някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне,

20 нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.
Copyright information for BulOrth