James 1

1И аков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато.

2 a  Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения,

3 b  като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение;

4 търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.

5 c  Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде.

6 d  Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра;

7 такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.

8 Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден.

9 Униженият брат да се хвали със своята висота,

10 e  а богатият – със своето унижение, защото той ще премине, както цвят у трева:

11 изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът ѝ олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна; тъй ще увехне и богатият в своите пътища.

12 f  Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.

13 g  Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого,

14 но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот;

15 h  след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.

16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя.

17 i  Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна.

18 j  Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.

19 k  И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв,

20 защото човешкият гняв не върши Божия правда.

21 l  Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви.

22 m  Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.

23 Защото, който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало:

24 погледне се, отмине, и веднага забравя, какъв е бил.

25 n  Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си.

26 o  Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

27 p  Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.
Copyright information for BulOrth