c Прем. 13:10 . Ис. 40:19 .
d Пс. 113:12-13 . Ис. 46:7 .
g Пс. 113:16 . Ис. 41:29 . Ос. 8:6 .
h Пс. 9:37 .
i Гал. 4:8 . Вар. 3:18 .
k Пс. 134:7 ; 148:4 .
p Пс. 36:23 . Притч. 20:24 .
r Пс. 78:6 . Сир. 36:2-3 .

Jeremiah 10

1С лушайте словото, което Господ ви казва, доме Израилев.

2 a  Тъй казва Господ: не вървете по пътя на езичниците и не се плашете от небесни поличби, от които езичниците се плашат.

3 b  Защото наредбите на народите са суета: отсичат дърво в гората, издялват го с брадва дърводелски ръце,

4 c  украсяват го със сребро и злато, прикрепяват с гвоздеи и с чук да се не клати.

5 d  Тези богове са като стълб, изгладен на струг, и не говорят; тях ги носят, защото не могат да ходят. Не плашете се от тях, защото те не могат да сторят зло, но и добро да сторят не могат.

6 e  Няма Тебе подобен, Господи! Ти си велик, и името Ти е велико чрез Твоята мощ.

7 f  Кой не ще се побои от Тебе, Царю на народите? защото само на Тебе се пада това; понеже между всички мъдреци у народите и във всички царства няма Тебе подобен.

8 g  Те всички до един са неразумни и глупави; суетно учение е дървото.

9 Кованото им на листи сребро е донесено от Тарсис, златото – от Уфаз, дело на художник и на леярски ръце; облеклото им – хиацинт и пурпур; всичко това е дело на изкусни люде.

10 h  А Господ Бог е истина; Той е жив Бог и вечен Цар. От гнева Му трепери земята, и народите не могат да издържат негодуването Му.

11 i  Тъй им говорете: боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод небесата.

12 j  Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.

13 k  По гласа Му шумят водите небесни, и Той издига облаците от краищата земни, създава светкавици всред дъжда и изкарва вятъра из Своите клетове.

14 l  Безумствува всеки човек в своето знание, срами себе си всеки леяр с истукана си, защото излеяното от него е лъжа, и няма в него дух.

15 Това е пълна суета, дело на заблуда, във време на посещението им те ще изчезнат.

16 m  Делът на Иакова не е като техния; защото неговият Бог е Творец на всичко, и Израил е жезъл на наследието Му; името Му е Господ Саваот.

17 Прибери от земята имота си ти, която ще седиш в обсада;

18 защото тъй казва Господ: ето, тоя път ще изхвърля жителите на тая земя и ще ги закарам в тясно място, за да ги хванат.

19 Горко ми в моето съкрушение: люта е раната ми, но аз си казвам: „наистина, това е моя скръб, а аз ще я търпя;

20 шатрата ми е опустошена, и всичките ми върви скъсани; децата ми бягаха от мене, и няма ги: няма вече кой да разпъне шатрата ми и да разпростре завесите ми;

21 n  защото пастирите оглупяха и не търсиха Господа, а затова те и постъпваха безразсъдно, и цялото им стадо се разпръсна.“

22 o  Слух се носи: ето, той иде, и голям шум от северна страна, за да направи градовете на Иудея пустиня, жилище на чакали.

23 p  Зная, Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на тоя, който върви, да оправя стъпките си.

24 q  Наказвай ме, Господи, но по правда, не в гнева Си, за да ме не умалиш.

25 r  Излей яростта Си върху народите, които не Те познават, и върху племената, които не призовават Твоето име; защото те изядоха Иакова, погълнаха го и изтребиха го и жилището му опустошиха.
Copyright information for BulOrth