Jeremiah 20

1 a  К огато Пасхор, Емеров син, свещеник и надзорник в дома Господен, чу, че Иеремия изговорил пророчески тия думи,

2 b  той удари пророка Иеремия и го тури в клада, що беше до горните порти Вениаминови при дома Господен.

3 Ала на другия ден Пасхор освободи Иеремия от кладата, и Иеремия му рече: не Пасхор
20:3 „Мир отвред“.
те нарече Господ, а Магор Мисавив
20:3 „Ужас отвред“.
.

4 e  Защото тъй казва Господ: ето, ще те направя ужас за тебе самия и за всички твои приятели, и ще паднат от меча на враговете си, и очите ти ще видят това. И цял Иуда ще предам в ръцете на вавилонския цар, който ще ги откара във Вавилон и с меч ще ги порази.

5 f  И ще предам всичкото богатство на тоя град, целия му имот и всичките му скъпоценности; и всичките съкровища на царете иудейски ще дам в ръцете на враговете им, които ще ги разграбят, ще ги вземат и ще ги отнесат във Вавилон.

6 И ти, Пасхоре, и всички, които живеят в твоята къща, ще отидете в плен; и ще отидеш във Вавилон – там ще умреш и там ще бъдеш погребан, ти и всички твои приятели, на които ти лъжливо пророкува!

7 g  Ти, Господи, ме увличаше, – и аз съм увлечен; Ти си по-силен от мене – и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки се гаври с мене.

8 Защото, щом заговоря, – викам за насилие, викам за разорение, понеже словото Господне стана за мене безчестие и всекидневен присмех.

9 h  И си спомних: няма да напомням за Него, нито ще говоря вече в Негово име; но в сърце ми беше като че ли разпален огън, заключен в костите ми, и аз се измъчих да го задържам, и – не можах.

10 Защото аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: заявете, казваха те, и ние ще го обвиним. Всички, които живяха с мене в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна: „може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим“.

11 i  Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена.

12 j  Господи на силите! Ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото Теб поверих делото си.

13 Пейте Господу, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски.

14 k  Проклет да е денят, в който се родих; денят, в който ме роди майка ми, да не бъде благословен!

15 Проклет да е човекът, който е занесъл вест на баща ми и е казал: „роди ти се син“и с това го е много зарадвал.

16 l  И да стане с тоя човек, каквото с градовете, които Господ разруши и не пожали; да чува той утрин писък и на пладне – ридание,

17 задето ме не уби в самата утроба – тъй че майка ми да станеше мой гроб, и утробата ѝ да останеше вечно бременна.

18 m  За какво съм излязъл из утробата, за да гледам мъки и скърби, и дните ми да изминават в безславие?
Copyright information for BulOrth