Jeremiah 23

1 a  Г орко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! казва Господ.

2 Затова тъй казва Господ, Бог Израилев, към пастирите, които пасат моя народ: вие разпръснахте Моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях; ето, Аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ.

3 b  И ще събера остатъка от Моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им, – и ще се плодят и размножават.

4 c  И ще поставя над тях пастири, които ще ги пасат, и те вече не ще се боят и плашат и не ще се губят, казва Господ.

5 d  Ето, настъпват дни, казва Господ, – и ще въздигна на Давида праведна Младочка, и ще се възцари Цар, Който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята.

6 e  В Негови дни Иуда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето – Неговото име, с което ще Го наричат: „Господ – наше оправдание!“

7 f  Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: „жив Господ, Който изведе Израилевите синове из Египетската земя“,

8 а: „жив Господ, Който изведе и Който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил“, и ще живеят в земята си.

9 За пророците. Сърцето ми се къса в мене, всичките ми кости се тресат; аз съм като пиян, като човек, комуто е надвило виното, заради Господа и заради Неговите свети думи,

10 g  защото земята се напълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие; изсъхнаха пустинни пасбища, защото стремежът им е зло, и силата им – неправда;

11 h  защото и пророк и свещеник са лицемерци; дори и в Моя дом Аз намерих нечестието им, казва Господ.

12 i  Затова пътят им ще бъде като плъзгави места в тъмнина: ще ги бутнат, – и те ще паднат там; защото Аз ще напратя върху тях бедствие в годината, когато ги посетя, казва Господ.

13 И у пророците на Самария Аз видях безумие; те пророкуваха в името на Ваала – и въведоха в заблуда Моя народ Израиля.

14 j  Но у пророците на Иерусалим виждам нещо ужасно: те прелюбодействуват и ходят в лъжа, подкрепят ръцете на злодейци, та никой да се не отвърне от нечестието си; те всички са пред Мене като Содом, и жителите му – като Гомора.

15 k  Затова тъй казва Господ Саваот за пророците: ето, ще ги нахраня с пелин и ще ги напоя с жлъчна вода, защото от иерусалимските пророци се разнесе нечестието по цяла земя.

16 l  Тъй казва Господ Саваот: не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват: те ви лъжат, разказват измислици от сърцето си, а не това, що иде от уста Господни.

17 m  Те постоянно говорят на ония, които Ме не зачитат: „Господ рече: мир ще имате“. И всекиму, който ходи по упорството на сърцето си, казват: „зло не ще ви сполети“.

18 n  Защото кой е стоял в съвета на Господа и е виждал и слушал словото Му? Кой се е вслушвал в словото Му – и го е чул?

19 o  Ето, иде буря Господня с ярост, буря страшна, и ще се свие върху главата на нечестивците.

20 p  Гневът на Господа не ще се отвърне, докле Той не извърши и докле не изпълни намеренията на сърцето Си; в последните дни ясно ще разберете това.

21 q  Аз не съм пращал тия пророци, те сами са се разтичали; Аз не съм им говорил, а те пророкуваха.

22 r  Ако те биха стояли в Моя съвет, то щяха да обявят на Моя народ думите Ми и щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела.

23 Нима Аз съм Бог само отблизо, казва Господ, а не Бог и отдалеч?

24 s  Може ли се скри човек на тайно място, дето Аз не бих го видял? казва Господ. Не изпълням ли Аз небе и земя? казва Господ.

25 t  Аз слушах, какво говорят пророците, които в Мое име пророкуват лъжа. Те казват: „присъни ми се, присъни ми се“.

26 Дълго ли ще трае това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измама от сърцето си?

27 u  Мислят ли те чрез своите сънища, които разказват един другиму, да доведат Моя народ дотам, че да забрави името Ми, както бащите им забравиха името Ми заради Ваала?

28 v  Пророк, който е видял сън, нека го и разказва като сън, а у когото е Моето слово, нека говори вярно словото Ми. Какво общо има мекина с чисто зърно? казва Господ.

29 w  Моето слово не е ли като огън, казва Господ, и не е ли като чук, който разбива скала?

30 x  Затова ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които крадат думите Ми един от други.

31 y  Ето, Аз съм против пророците, казва Господ, които боравят със свой език, а казват: „Той рече“.

32 z  Ето, Аз съм против пророците на лъжливи сънища, казва Господ, които ги разказват и чрез свои измами и лъстене заблуждават Моя народ, когато Аз не съм ги пращал, нито съм им заповядвал, и те не принасят никаква полза на тоя народ, казва Господ.

33 aa  Ако те попита тоя народ, или пророк, или свещеник: „какво е бремето от Господа“, ти им кажи: „какво бреме? Аз ще ви напусна, казва Господ“.

34 Ако пророк, или свещеник, или народ каже: „бреме от Господа“, Аз ще накажа тоя човек и дома му.

35 Тъй говорете един другиму и брат брату: „какво отговори Господ?“или: „какво каза Господ?“

36 а тая дума: „бреме от Господа“, занапред не употребявайте: защото на такъв човек бреме ще бъде думата му, понеже вие изопачавате думите на живия Бог, Господа Саваота, нашия Бог.

37 Тъй казвай на пророка: „какво ти отговори Господ?“или: „какво каза Господ?“

38 Ако пък все още казвате: „бреме от Господа“, то тъй казва Господ: задето говорите тая дума: „бреме от Господа“, когато Аз съм пратил да ви кажат: не говорете: „бреме от Господа“, –

39 затова ето, Аз ще ви забравя съвсем, ще ви оставя, и ще отхвърля от лицето Си тоя град, който дадох вам и на отците ви,

40 ab  и ще туря върху вас вечен позор и вечно безчестие, което не ще се забрави.
Copyright information for BulOrth