Jeremiah 24

1 a  Г оспод ми показа: и ето, две кошници със смокини, турени пред храма Господен, – след като вавилонският цар Навуходоносор изведе из Иерусалим пленени иудейския цар Иехония, Иоакимов син, и иудейските князе с дърводелците и ковачите и ги отведе във Вавилон:

2 едната кошница беше със смокини твърде добри, каквито биват ранните смокини, а другата кошница – със смокини, твърде лоши, които поради лошавината им не можеха да се ядат.

3 И попита ме Господ: що виждаш, Иеремие? – Аз отговорих: смокини; добрите смокини са твърде добри, а лошите – твърде лоши, тъй че не могат да се ядат, защото са твърде лоши.

4 И биде към мене слово Господне:

5 тъй казва Господ, Бог Израилев: като тия добри смокини Аз ще припозная добри иудейските преселници, които Аз изпратих от това място в Халдейската земя;

6 b  и ще обърна към тях Моите очи за тяхно добро и ще ги върна в тая земя, и ще ги уредя, а не съсипя, и ще ги посадя, а не изкореня;

7 c  и ще им дам сърце, да Ме познават, че Аз съм Господ, и те ще бъдат Мой народ, Аз пък ще бъда техен Бог; защото те ще се обърнат към Мене с все сърце.

8 d  А за лошите смокини, които и не могат да се ядат поради лошавината им, тъй казва Господ: такива Аз ще направя иудейския цар Седекия и князете му и другите иерусалимци, които остават в тая земя и които живеят в Египетската земя;

9 e  и ще ги предам за озлобение и за тежко страдание във всички земни царства, за поругание, за приказ, за присмех и за проклятие по всички места, където ще ги прогоня.

10 f  И ще напратя върху тях меч, глад и мор, докле ги не изтребя от земята, която дадох тям и на отците им.
Copyright information for BulOrth