Jeremiah 30

1С лово, което биде към Иеремия от Господа:

2 a  тъй казва Господ, Бог Израилев: напиши си на книга всички думи, що ти говорих.

3 b  Защото ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен Моя народ, Израиля и Иуда, казва Господ; и ще ги доведа отново в земята, която дадох на отците им, и ще я владеят.

4 И ето думите, които Господ каза за Израиля и за Иуда.

5 Тъй каза Господ: глас от смут и ужас чуваме ние, а не мир.

6 c  Попитайте и разсъдете: ражда ли мъж? А защо виждам у всеки мъж ръцете на чреслата му като у жена, кога ражда, и лицата на всички са бледни?

7 d  О, горко! велик е оня ден, няма подобен нему; това е усилно време за Иакова, но той ще бъде избавен от него.

8 И в оня ден, казва Господ Саваот, ще строша хомота му, що е на врата ти, и твоите окови ще разкъсам; и вече не ще служат на чужденци,

9 e  а ще служат на своя Господ Бог и на царя си Давида, когото ще им възстановя.

10 f  И ти, Мой рабе Иакове, не бой се, казва Господ, и не се плаши, Израилю: защото ето, Аз ще избавя тебе от далечната земя и племето ти – от земята на плена; и ще се върне Иаков и ще живее спокойно и мирно, и никой не ще го заплашва,

11 g  защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавям: Аз съвсем ще изтребя всички народи, между които те пръснах, а тебе не ще изтребя; Аз ще те наказвам с мярка, но ненаказан не ще те оставя.

12 h  Защото тъй казва Господ: раната ти е неизлечима, язвата ти е жестока;

13 никой не се грижи за твоето дело, за да излекува раната ти; за тебе няма лекарство;

14 i  всички твои приятели те забравиха, не те търсят; защото Аз те ударих с неприятелски удари, с жестоко наказание за многото твои беззакония, понеже твоите грехове се умножиха.

15 j  Защо викаш ти от раните си, от лютините на твоята болест? За многото твои беззакония ти сторих това, понеже твоите грехове се умножиха.

16 k  Но всички, които те поглъщат, ще бъдат погълнати; и всички твои врагове – всички ще отидат в плен, и твоите опустошители ще бъдат опустошени, и всички твои грабители ще предам на грабеж.

17 l  Ще те обложа с пластир и ще изцеря твоите рани, казва Господ. Тебе наричаха отхвърлен, думайки: „ето Сион, за който никой не пита“;

18 m  тъй казва Господ: ето, ще върна пленените от шатрите на Иакова и ще се смиля над селищата му, – и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът ще бъде възстановен, както си беше.

19 И ще се дигне от тях благодарност и глас на веселящи се; и Аз ще ги размножа – и не ще се намаляват, и ще ги прославя – и не ще бъдат унизени.

20 И синовете му ще бъдат, както преди, и събранието му ще предстои пред Мене, и ще накажа всичките му притеснители.

21 n  И ще излезе из самия него вожд, и владетелят му ще произлезе изсред него; и Аз ще го привлека, и ще дойде при Мене; защото кой се решава сам от себе си да приближи до Мене? казва Господ.

22 o  И вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще ви бъда Бог.

23 p  Ето, яростният вихър иде от Господа, вихър страшен; той ще падне върху главата на нечестивците.

24 q  Пламенният гняв на Господа не ще се отвърне, докле не извърши и не изпълни намерението на сърцето Си. В последните дни ще разберете това.
Copyright information for BulOrth