Jeremiah 33

1 a  И биде втори път слово Господне към Иеремия, когато той беше още затворен в стражарницата:

2 b  тъй казва Господ, Който сътвори (земята) , Господ, Който я уреди и утвърди, – Господ е името Му:

3 извикай към Мене – и Аз ще ти отговоря, ще ти покажа нещо велико и недостъпно, що ти не знаеш.

4 c  Защото тъй казва Господ, Бог Израилев, за къщите на тоя град и за къщите на иудейските царе, що събарят за окопи и за битка

5 d  ония, които дойдоха да воюват против халдейци, за да изпълнят домовете с трупове на люде, които Аз в гнева Си и в яростта Си ще поразя, и поради чиито всички беззакония Аз скрих лицето Си от тоя град.

6 e  Ето, Аз ще му туря пластир и лечебни средства, ще ги изцеря и ще им открия изобилие от мир и от истина,

7 f  ще върна пленниците на Иуда и пленниците на Израиля и ще ги устроя, както изпървом,

8 g  ще ги очистя от всичкото им нечестие, с което те грешиха пред Мене, и ще простя всичките им беззакония, с които грешиха пред Мене и отстъпиха от Мене.

9 h  И ще бъде Иерусалим за Мене радостно име, хвала и чест пред всички земни народи, които ще чуят за всички блага, каквито ще му дам, и ще се смаят и ще потреперят от всички благодеяния и от всичкото добруване, което ще му доставя.

10 i  Тъй казва Господ: на това място, за което вие казвате: „то е пусто, без люде и без добитък“, – в иудейските градове и в иерусалимските улици, които са пусти, без люде, без жители, без добитък, –

11 j  пак ще се чува глас от радост и глас от веселие, глас на младоженец и глас на невеста, глас на тия, които казват: „славете Господа Саваота, защото е благ Господ, защото милостта Му е вечна“, и глас на ония, които принасят благодарствена жертва в дома Господен; защото Аз ще върна пленените от тая земя в предишното им състояние, казва Господ.

12 Тъй казва Господ Саваот: в това място, което е пусто – без люде, без добитък – и във всичките му градове пак ще има жилища на пастири, които ще докарват стадата си на почивка.

13 В планинските градове, в полските градове и в южните градове, в земята Вениаминова, в иерусалимските околности и в градовете Иудини пак ще минават стада под ръката на преброяча, казва Господ.

14 k  Ето, настъпват дни, казва Господ, когато ще изпълня това добро слово, що изрекох за Израилевия дом и за Иудиния дом.

15 l  В ония дни и в онова време ще направя да израсте Давиду праведна Младочка, – и Тя ще извършва съд и правда на земята.

16 m  В ония дни Иуда ще бъде спасен, и Иерусалим ще живее безопасно, и ще нарекат името Му: „Господ – наше оправдание!“

17 n  Защото тъй казва Господ: не ще се прекрати у Давида мъж, който да седи върху престола на дома Израилев,

18 o  и у левитските жертвоприносители не ще липсва пред лицето Ми мъж, който през всички дни да възнася всесъжение, да изгаря приноси и да извършва жертви.

19 И биде слово Господне към Иеремия:

20 p  тъй казва Господ: ако можете развали завета Ми с деня и завета Ми с нощта, тъй че ден и нощ да не идват на свое време,

21 то може да се развали и заветът Ми с Моя раб Давида, тъй че да няма у него син, който да царува на престола му, и също с левитите-свещеници, Мои служители.

22 q  Както е небесното воинство безчетно, и неизмерим е морският пясък, тъй ще размножа племето на Моя раб Давида и на левитите, които Ми служат.

23 И биде слово Господне към Иеремия:

24 не видиш ли, че тоя народ казва: „двете племена, които Господ избра, Той отхвърли“, и с това те презират Моя народ, като че ли той не беше вече народ в очите им?

25 r  Тъй казва Господ: ако не съм утвърдил Моя завет с деня и нощта и наредбите на небето и на земята,

26 s  то и племето на Иакова и на Моя раб Давида ще отхвърля, за да не вземат вече от неговото племе владелци за племето на Авраама, Исаака и Иакова, понеже ще върна пленниците им и ще ги помилувам.
Copyright information for BulOrth