Jeremiah 43

1К огато Иеремия предаде на целия народ всички думи на техния Господ Бог, всички тия думи, – с които техният Господ Бог го прати до тях,

2 a  тогава рече Азария, син Осаиев, и Иоанан, син Кареев, и всички дръзки люде казаха на Иеремия: „това, що говориш, не е истина; Господ, Бог наш, не те е пращал да кажеш: „не отивайте в Египет, за да живеете там“;

3 а Варух, Нириев син, те възбужда против нас, за да ни предаде в ръце на халдейци, та да ни умъртвят, или да ни отведат пленници във Вавилон“.

4 b  И Иоанан, Кареев син, всички военни началници и целият народ не послушаха гласа Господен, за да останат в Иудейската земя.

5 Тогава Иоанан, Кареев син, и всички военни началници взеха всичкия остатък от иудеите, които се бяха върнали измежду всички народи, където бяха прогонени, за да живеят в Иудейската земя,

6 c  мъже, жени, деца, царевите дъщери и всички ония, които Навузардан, началник на телопазителите, остави с Годолия, син на Ахикама, Сафанов син, и пророка Иеремия, и Варуха, Нириев син;

7 d  и отидоха в Египетската земя, защото не послушаха гласа Господен, и стигнаха до Тафнис.

8 И биде слово Господне към Иеремия в Тафнис:

9 вземи в ръцете си големи камъни и ги скрий в омесена глина при входа на фараоновия дом в Тафнис, пред очите на иудеите,

10 и кажи им: тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ето, ще пратя и ще взема Навуходоносора, вавилонския цар, Моя раб, и ще туря престола му върху тия скрити от Мене камъни, и той ще разпъне над тях великолепната си шатра

11 e  и ще дойде и ще порази Египетската земя: който е за смърт, ще бъде предаден на смърт; и който е за плен, ще отиде в плен, и който за под меч – под меч.

12 f  И ще запаля огън в капищата на боговете на египтяни; и той ще ги изгори, а тях ще плени, и ще надене Египетската земя както пастир намята дрехата си, и ще излезе оттам спокойно;

13 и ще събори статуите на Бетсамис, що е в Египетската земя, и капищата на египетските богове с огън ще изгори.
Copyright information for BulOrth