Jeremiah 48

1 a  З а Моава тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: горко на Нево! той е опустошен; Кариатаим е посрамен и превзет: Мизгав е посрамен и съкрушен.

2 b  Няма вече славата на Моава; в Есевон кроят зло против него: да идем, да го изтребим измежду народите. И ти, Мадмено, ще загинеш; меч те следи.

3 Чува се писък от Оронаим, опустошение и разрушение голямо!

4 Съкрушен е Моав; писък дигнаха децата му.

5 c  На възхода за Лухит се дига плач след плач; и на спуска от Оронаим неприятелят слуша писък от разорение.

6 Бягайте, спасявайте живота си и бъдете като оголено дърво в пустиня.

7 d  Понеже ти се надяваше на делата си и на съкровищата си, то ще бъдеш хванат, и Хамос ще отиде в плен заедно със свещениците и с князете си.

8 И ще дойде опустошител върху всеки град, и град не ще оцелее; ще загине долината и ще запустее равнината, както каза Господ.

9 Дайте крила на Моава, за да може улетя; градовете му ще станат пустиня, защото не ще има кой да живее в тях.

10 Проклет, който върши нехайно делото на Господа, и проклет, който удържа меча Му от кръв.

11 e  От младини Моав си беше в покой, седеше на дрождието си и не е бивал преливан от съд в съд и в плен не е ходил; затова си оставаше в него вкусът му, и миризмата му се не изменяше.

12 Затова ето, идат дни, казва Господ, когато ще пратя при него преливачи, които ще го прелеят и ще изпразнят съдовете му и ще разбият стомните му.

13 f  И ще бъде посрамен Моав заради Хамоса, както Израилевият дом биде посрамен заради Ветил, негова надежда.

14 Как вие казвате: „ние сме люде храбри и силни за война“?

15 Опустошен е Моав, и градовете му горят, и отборните му младежи отведоха на клане, казва Царят – Господ Савот е името Му.

16 Близка е гибелта на Моава, и бързо иде нещастието му.

17 Съжалете го всички негови съседи, и всички, които знаете името му, кажете: „как се строши мощният жезъл и славната патерица!“

18 g  Слез от висината на величието и седни в жадната земя, щерко – жителко на Дивон, защото опустошителят на Моава ще дойде при тебе и ще разруши твоите крепости.

19 Застани на пътя и разгледай, жителко Ароерска, питай бягащия и спасяващия се: „какво стана?“

20 h  Посрамен е Моав, защото е съкрушен; ридайте и викайте, явете в Арнон, че Моав е опустошен.

21 И съд дойде върху равнината, върху Халон, върху Яаца и върху Мофат,

22 върху Девон, върху Нево и върху Бет-Дивлатаим,

23 върху Кариатаим, върху Бет-Гамул и върху Бет-Маон,

24 i  върху Кериот, върху Восор и върху всички градове на Моавската земя, далечни и близки.

25 j  Отсечен е рогът на Моава, и съкрушена е мишцата му, казва Господ.

26 Опийте го, защото той се дигна против Господа; нека Моав се валя в бълвотината си, и сам ще стане за присмех.

27 k  Не беше ли у тебе Израил за присмех? нима той между крадци биде хванат, та ти, щом само заговореше за него, клатеше глава?

28 Жители моавски, оставете градовете и живейте по скалите и бъдете като гълъби, които вият гнезда при входа на пещера.

29 l  Чухме за гордостта на Моава, гордост извънмерна, за неговото високомерие и неговата надменност, за неговото перчене и горделивото му сърце.

30 Зная Аз дързостта му, казва Господ, но това е безнадеждно; празни са думите му: не ще сторят нищо.

31 Затова ще ридая за Моава и ще пищя за целия Моав; ще въздишат за кирхареските мъже.

32 m  Ще плача за тебе, севамско лозе, както плача за Иазера; твоите лозини прехвърляха морето, достигаха до езеро Иазерско; опустошителят нападна твоите летни плодове и узрялото лозе.

33 n  Радост и веселие се отне от Кармил и от земята Моавска. Аз ще направя да се свърши виното в линовете; не ще тъпчат вече в тях с песни; боен вик ще има, а не радостен вик.

34 o  От писъка на Есевон до Елеала и до Иааца те ще подигнат глас от Сихор до Оронаим, до трета Егла, защото и водите на Нимрим ще пресекнат.

35 Ще изтребя у Моава, казва Господ, ония, които принасят жертви по оброчища и които кадят на боговете му.

36 p  Затова сърцето ми като пищялка стене за Моава; за кирхареските жители стене сърцето ми като пищялка, защото придобитите от тях богатства загинаха:

37 q  всекиму главата е гола и всекиму брадата е остригана, у всички на ръцете – драсканици, и на кръста – вретище.

38 r  По всички покриви на Моава и по улиците му всичко плаче, защото Аз съкруших Моава като непотребен съд, казва Господ.

39 Как е съкрушен той, ще казват, ридаейки; как Моав се покри със срам, като обърна тил! И ще бъде Моав за присмех и ужас за всички, които го окръжават,

40 s  защото тъй казва Господ: ето, като орел ще полети той и ще простре крила над Моава.

41 t  Градовете ще бъдат превзети, и крепостите завладяни, и сърцето на храбрите моавци ще бъде в оня ден като сърце на жена, измъчвана при раждане.

42 И ще бъде изтребен Моав измежду народите, защото въстана против Господа.

43 u  Ужас, яма и клопка – за тебе, моавски жителю, каза Господ.

44 v  Който избегне ужаса, ще падне в яма; а който излезе из ямата, ще падне в примка; защото ще напратя върху него, върху Моава, годината на тяхното наказание, казва Господ.

45 w  Под сянката на Есевон се спряха ония, които отпаднали бягаха; но огън излезе из Есевон, и пламък – изсред Сихон, и ще изгори хълбока на Моава и темето на размирните синове.

46 x  Горко ти, Моаве! загина народът хамоски, защото синовете ти заграбиха в плен, и дъщерите ти – в плен.

47 y  Но в последните дни ще върна моавските пленници, казва Господ. Дотук е съдът над Моава.
Copyright information for BulOrth