Jeremiah 50

1 a  С лово, което Господ изрече чрез пророк Иеремия за Вавилон и за Халдейската земя:

2 b  явете и разгласете между народите, дигнете знаме, обявете, не скривайте, думайте: Вавилон е превзет, Вил е посрамен, Меродах е съкрушен, истуканите му са посрамени, идолите му са съборени.

3 c  Защото откъм север се подигна върху него народ, който ще направи земята му пустиня, и никой не ще живее там, – и човек, и добитък, всички ще се вдигнат и ще си отидат.

4 d  В ония дни и в онова време, казва Господ, ще дойдат Израилевите синове, те и Иудините синове заедно, ще ходят, ще плачат и ще потърсят своя Господ Бог;

5 ще питат за пътя към Сион и, обърнати с лице към него, ще думат: идете и се присъединете към Господа с вечен съюз, който не ще се забрави.

6 e  Моят народ беше като загинали овци; пастирите им ги отвърнаха от пътя, разгониха ги по планини; скитаха се те от планина на хълм, забравиха леглото си.

7 Всички, които ги намираха, ги изяждаха, и притеснителите им казваха: „ние не сме виновни, защото те съгрешиха пред Господа, пред жилището на правдата, и пред Господа, надеждата на отците им“.

8 f  Бягайте изсред Вавилон, отивайте си от Халдейската земя и бъдете като козли пред овче стадо.

9 Защото ето, Аз ще подигна и ще доведа върху Вавилон сбирщина големи народи от северната земя, и ще се разположат срещу него, и той ще бъде превзет: стрелите им, като у изкусен воин, напразно не се връщат.

10 И Халдея ще стане тяхна плячка: и опустошителите ѝ ще се наситят, казва Господ.

11 g  Защото вие, грабители на Моето наследство, се веселихте, тържествувахте, скачахте от радост, като телица на трева, и цвилехте като бойни коне.

12 В голям срам ще бъде майка ви, ще се зачерви, която ви е родила: ето, бъднината на тия народи – пустиня, суха земя и степ.

13 h  От Господния гняв тя ще стане необитаема и цяла ще запустее; всеки, който минава през Вавилон, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки всичките му рани.

14 Наредете се в боен ред около Вавилон; всички, които опъвате лък, стреляйте в него, не жалете стрели, защото той съгреши против Господа;

15 i  дигнете вик против него от всички страни; той простря ръка; паднаха твърдините му, засъбаряха се стените му, защото това е Господня отплата; отмъщавайте му; както той постъпваше, тъй и вие постъпвайте с него;

16 изтребете във Вавилон и сеяч, и оногова, който работи със сърп по жетва; от страх пред пагубния меч нека всеки се върне у народа си и нека всеки бяга в земята си.

17 j  Израил е пръснато стадо; лъвове го разгониха; първом го гризеше асирийският цар, а отпосле Навуходоносор, вавилонски цар, и костите му строши.

18 k  Затова тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ето, Аз ще посетя вавилонския цар и земята му, както посетих асирийския цар;

19 l  и ще върна Израиля на неговото пасбище, и ще пасе по Кармил и по Васан, и душата му ще се насища на Ефремова планина и в Галаад.

20 m  В ония дни и в онова време, казва Господ, ще търсят неправдата Израилева, и не ще я има, и – греховете на Иуда, и не ще се намерят; защото ще опростя ония, които оставя живи.

21 Иди против нея, против размирната земя, и накажи нейните жители: опустошавай и изтребвай всичко след тях, казва Господ, и направи всичко, що ти заповядах.

22 Шум от битка по земята и голямо разрушение!

23 n  Как е разбит и съкрушен чукът на цялата земя! Как Вавилон стана за ужас между народите!

24 Аз поставих примки за тебе, и хванах те, Вавилоне, без да предвидиш това; ти си намерен и хванат, защото въстана против Господа.

25 o  Господ отвори оръжницата Си и взе оттам оръдията на гнева Си, защото Господ, Бог Саваот, има работа в Халдейската земя.

26 Отивайте против нея от всички краища, разтваряйте житниците ѝ, тъпчете я като снопи, съвсем я изтребете, та нищо да не остане от нея;

27 p  убивайте всичките ѝ волове, нека идат на клане; горко им! защото дойде денят им, времето на тяхното посещение.

28 Чува се глас от бягащи и от ония, които се спасяват от Вавилонската земя, за да възвестят в Сион отмъщението на Господа, нашия Бог, отмъщение за Неговия храм.

29 q  Свикайте против Вавилон стрелци; всички, които опъвате лък, разположете се на стан около него, за да не се избави никой из него, въздайте му според делата му; както той постъпваше, тъй постъпете и с него, защото той се дигна против Господа, против Светия Израилев.

30 r  Затова неговите младежи ще паднат на улиците му, и всичките му войници ще бъдат изтребени в оня ден, казва Господ.

31 s  Ето, Аз съм против тебе, о, гордост, казва Господ, Бог Саваот; защото дойде денят ти, времето на твоето посещение.

32 t  И ще се препъне тая гордост и ще падне, и никой не ще я дигне; и ще запаля огън в градовете ѝ, и той ще унищожи всичко около нея.

33 Тъй казва Господ Саваот: угнетени са синовете Израилеви, както и синовете Иудини, и всички, които ги плениха, яко ги държат и не искат да ги отпуснат.

34 Но Изкупителят им е силен, Господ Саваот е името Му; Той ще разгледа делото им, за да умири земята и да докара в трепет вавилонските жители.

35 Меч против халдейци, казва Господ, и против жителите на Вавилон, и против князете му, и против мъдреците му,

36 меч против магьосниците му, и те ще обезумеят; меч против войниците му, и те ще се изплашат;

37 u  меч против конете му, против колесниците му и против всички разноплеменни народи посред него, и те ще бъдат като жени; меч против съкровищата му, и те ще бъдат разграбени;

38 суша за водите му, и те ще пресекнат; защото това е земя на истукани, и те се хвалят с идолските си страшилища.

39 v  И ще се заселят там пустинни зверове с чакали, и ще живеят на нея камилски птици, и не ще бъде обитаема довека и населвана от рода в род.

40 w  Както Бог съсипа Содом и Гомора и съседните им градове, казва Господ, тъй и тук не ще живее ни един човек, и човешки син не ще се спира там.

41 x  Ето, иде народ откъм север, и народ голям, и много царе се дигат от земните краища;

42 държат в ръце лък и копие; те са жестоки и немилосърдни; гласът им бучи като море; носят се на коне, наредили се като един човек, за да се ударят с тебе, дъще вавилонска!

43 y  Чу вавилонският цар вест за тях, и ръцете му отмаляха; скръб го обзе, мъки – като на жена, кога ражда.

44 z  Ето, възлиза той като лъв от висините Иордански към укрепените жилища; но Аз ще ги принудя да излезнат бързо от него; и който е избран, нему ще го поверя, защото кой е Мене подобен? и кой ще поиска отговор от Мене? И кой пастир ще Ми се опре?

45 aa  И тъй, изслушайте решението на Господа, което Той взе против Вавилон, и намеренията Му, които Той има за Халдейската земя; наистина, тях. най-малките от стадата, ще ги повлекат; наистина, Той ще опустоши жилищата им с тях.

46 ab  От шума при превзимането на Вавилон ще се потресе земята, и писък ще се чуе измежду народите.
Copyright information for BulOrth