Job 19

1О тговори Иов и рече:

2 докога ще мъчите душата ми и ще ме терзаете с думи?

3 Ето, вече десет пъти ме посрамявате, и не ви е срам да ме измъчвате.

4 a  Ако съм и наистина прегрешил, прегрешението ми си остава за мене.

5 Ако пък искате да ми се големеете и да ме укорите с моя позор,

6 b  знайте, че Бог ме събори и с мрежата Си ме омота.

7 c  Ето, аз викам: неправда! И никой не слуша; крещя, и съд няма.

8 d  Той ми прегради пътя, и не мога да премина, и върху пътеките ми спусна тъма.

9 Свлече от мене славата ми и сне венеца от главата ми.

10 Отвред ме разсипа, и аз отивам; и като дърво изтръгна Той надеждата ми.

11 e  Разпали гнева Си против мене и ме счита между Своите врагове.

12 f  Полковете Му дойдоха заедно, запътиха се към мене и се разположиха около шатрата ми.

13 g  Братята ми Той отдалечи от мене, и онези, които ме познават, странят от мен.

14 Напуснаха ме ближните ми, и забравиха ме познайниците ми.

15 Намерилите подслон в къщата ми и слугините ми смятат ме за чужд; външен станах в техни очи.

16 Викам слугата си, и той се не отзовава; с устата си трябва да го моля.

17 h  Дъхът ми дотегна на жена ми, и аз трябва да я моля зарад децата на утробата си.

18 Дори малките деца ме презират: подигна се, и те се гаврят с мене.

19 От мене се гнусят всичките ми най-верни приятели, и онези, които обичах, се обърнаха против мене.

20 Костите ми прилепнаха о кожата ми и плътта ми, и аз останах с кожа само около зъбите си.

21 Смилете се, смилете се над мене, вие, приятели мои, – защото ръката Божия се допря до мене.

22 Защо и вие ме гоните, както Бог, и с плътта ми не можете да се наситите?

23 О, да бяха думите ми написани! Да бяха на книга начертани

24 с желязно длето и с олово, – да бяха на вечни времена върху камък издълбани!

25 i  Но аз зная, Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа,

26 и аз в плътта си ще видя Бога.

27 j  Аз сам ще Го видя; моите очи, не очите на другиго, ще Го видят. Сърцето ми се топи в гърдите ми!

28 Вам се падаше да кажете: защо го гоним? Като че коренът на злото е в мене намерен.

29 Бойте се от меча, защото меч отмъщава за неправда, и знайте, че има съд.
Copyright information for BulOrth