Job 20

1 a  О тговори Софар Наамец и рече:

2 размишленията ми ме подбуждат да отговарям, и аз бързам да ги изкажа.

3 Срамен укор чух за мене, и духът на моя разум ще отговори за мене.

4 Нима не знаеш ти, че от памтивека, от когато човек е поставен на земята, –

5 b  веселието на беззаконниците е кратковременно, и радостта на лицемереца е мигновена?

6 И до небеса да се издигне величието му, и до облаците да се допира главата му, –

7 c  той завинаги пропада, както мръсотиите му; които са го видели, ще кажат: де е той?

8 d  Като сън ще отлети, и не ще го намерят; и като нощно видение ще изчезне.

9 e  Което око го е видяло, не ще го вече види, и мястото му няма вече да го забележи.

10 f  Синовете му ще се подмилкват на сиромаси, и ръцете му ще върнат, каквото е ограбил.

11 Костите му са пълни с греховете на младините му, и с него ще легнат те в пръстта.

12 g  Ако злото е сладко в устата му, и той го крие под езика си,

13 пази и го не хвърля, а го държи в устата си, –

14 то тая негова храна в утробата му ще се превърне на аспидова жлъчка вътре в него.

15 Ще изблюва имота, що е гълтал: Бог ще го изтръгне из корема му.

16 Змийна отрова смучи той; езикът на ехидна ще го умъртви.

17 Няма да види потоци и реки от мед и мляко.

18 h  Спечеленото с труд ще върне, не ще погълне; според имота му ще стане и разплатата му, а той не ще се зарадва.

19 i  Защото гнетеше, напъждаше сиромаси; заграбваше къщи, които не беше градил;

20 j  не знаеше ситост в корема си, и в жаждата си нищо не щадеше.

21 Нищо се не отърваше от лакомията му, затова и щастието му не ще утрае.

22 При пълно изобилие, нему ще е тясно; всяка ръка на обидения ще се подигне върху него.

23 k  Кога има с какво да напълни корема му, Той ще проводи върху него яростта на Своя гняв и ще изсипе като дъжд върху му болести в плътта му.

24 l  Побегне ли от желязното оръжие, меден лък ще го прониже;

25 m  ще вземе да вади стрелата, – и тя ще излезе из тялото, ще излезе с бляскавия си връх през жлъчката му; ужасите на смъртта ще връхлетят върху него!

26 n  Всичко мрачно е скрито в него; ще го гори огън, от никого нераздухван; зло ще постигне и останалото в шатрата му.

27 Небето ще открие беззаконието му, и земята ще въстане против него.

28 Ще изчезне богатството на къщата му; всичко ще се разпилее в деня на гнева Му.

29 o  Ето участта на беззаконния човек от Бога и наследието, определено нему от Вседържителя!
Copyright information for BulOrth