Job 21

1И ов отговори и рече:

2 изслушайте внимателно речта ми; това ще ми бъде утеха от вас.

3 Потърпете ме, и аз ще говоря; а после, откак поговоря, присмивайте се.

4 Нима към човек ми е думата? Та как да не бъда малодушен?

5 a  Погледнете ме и се ужасете, па турете пръст на уста.

6 Спомня ли си само, – изтръпвам, и трепет обзема тялото ми.

7 b  Защо беззаконниците живеят, достигат старост, па и по сила са яки?

8 Децата им са с тях пред лицето им, и внуците им са пред очите им.

9 c  Къщите им са в мир и без страх, и жезълът Божий не е върху тях.

10 Бикът им оплодотворява и не пропуща, кравата им зачева и не помята.

11 Отпущат малките си като стадо, и децата им скачат.

12 d  Провикват се при тимпани и гусли и веселят се при пищелки;

13 прекарват дните си в щастие и в един миг слизат в преизподнята.

14 e  А между това казват Богу: отстрани се от нас, не щем да знаем за Твоите пътища!

15 f  Какво е Вседържителят, та да Му служим? И каква полза да прибягваме към Него?

16 g  Виждаш, щастието им не е от техните ръце. – Далеч от мене съветът на нечестивите!

17 h  Често ли угасва светилото у беззаконниците и ги налита беда, а Той в гнева Си ги надарява със страдания?

18 i  Те трябва да бъдат като сламка пред вятъра и като плява, завявана от вихрушка.

19 Ще кажеш: Бог пази злочестината му за неговите деца. – Нека въздаде Той на самия него, за да знае той това.

20 Нека очите му видят злочестината му, и нека сам пие от гнева Вседържителев.

21 j  Защото, какво го е грижа за дома му после него, кога броят на месеците му се свърши?

22 Но Бога ли ще учим на мъдрост, когато Той съди и горните?

23 Един умира в най-пълни сили, съвсем спокоен и мирен;

24 вътрешностите му са пълни с мас и костите му напоени с мозък.

25 Друг пък умира с огорчена душа, без да е вкусил добро.

26 k  И те наедно ще лежат в пръстта, и червеи ще ги покрият.

27 Зная вашите мисли и хитрини, които кроите против мене.

28 Ще кажете: де е княжевият дом, и де е шатрата, в която са живели беззаконниците?

29 Нима не сте разпитвали пътешественици и не сте запознати с техните наблюдения,

30 l  че в ден на погибел злодеецът бива пощаден; в ден на гняв отвежда се настрани?

31 Кой ще му покаже пред лицето неговия път и кой ще му отвърне за онова, що е вършил той?

32 Съпровождат го до гробищата и на гроба му поставят стража.

33 Долинските буци за него са сладки, и след него върви тълпа люде, а вървещите пред него чет нямат.

34 m  Как тогава желаете да ме утешавате със суета? В отговорите ви остава само лъжа.
Copyright information for BulOrth