b Пс. 118:51 .

Job 23

1О тговори Иов и рече:

2 дори и сега речта ми е горчива: страданията ми са по-тежки от охканията ми.

3 О, да знаех де да Го намеря и да можех да се приближа към престола Му!

4 Изложил бих пред Него моето дело и напълнил бих устата си с оправдание;

5 узнал бих думите, с които Той ще ми отговори, и разбрал бих, какво ще ми каже.

6 Нима Той в пълна мощ би взел да се бори с мене? О, не! Стига само Той да обърнеше внимание на мене.

7 Тогава праведник би могъл да се бори с Него, – и аз винаги бих получил свобода от моя Съдия.

8 Но ето, аз вървя напред – и Него Го няма, назад – и Го не намирам;

9 върши ли Той нещо на лява страна, аз не виждам; крие ли се на дясна, не съзирам.

10 a  Но Той знае пътя ми; нека ме изпита, – ще изляза като злато.

11 b  Ногата ми здраво се държи о пътеките Му; пътищата Му пазих и не се отклонявах.

12 От заповедите на устата Му не отстъпих; думите на устата Му пазих повече, отколкото моите правила.

13 Но Той е твърд; кой ще Го отклони? Той върши каквото иска душата Му.

14 Така, Той ще изпълни отреденото за мене, и подобно на това у Него има много.

15 Поради това аз треперя пред лицето Му; размишлявам – и се плаша от Него.

16 Бог ме обезсърчи, и Вседържителят ме уплаши.

17 Защо не съм унищожен преди тая тъма, и Той не скри мрака от лицето ми!
Copyright information for BulOrth