Job 24

1З ащо не са скрити от Вседържителя времената, и ония, които Го знаят, не виждат дните Му?

2 a  Преместят межди, откарват стада и ги пасат у тях си;

3 от сираци отнемат осел, от вдовица вземат вол за залог;

4 сиромаси избутват от пътя, всички унижени на земята са принудени да се крият.

5 Ето, като диви осли в пустиня, излизат те по работата си, като стават рано за плячка; степта дава хляб за тях и за децата им;

6 b  жънат по чужди ниви, и берат грозде у нечестивеца;

7 c  нощуват голи без покрив и без облекло на студ;

8 биват мокрени от планински дъждове и, нямайки убежище, притискат се о скалата;

9 отделят сираче от гърди и вземат залог от сиромаха;

10 d  карат ги да ходят голи, без облекло, и гладните хранят с класове;

11 между стените изстискват маслинено масло, тъпчат в линове и жадуват.

12 e  В града човеците охкат, и душата на убиваните вика, и Бог не забранява това.

13 Между тях има врагове на светлината, не знаят пътищата ѝ и не ходят по пътеките ѝ.

14 На разсъмване става убиецът, убива сиромаха и нищия, а нощем е крадец.

15 f  И окото на прелюбодееца чака да се мръкне, думайки: ничие око няма да ме види, – и затуля лице.

16 В тъмнината се провират под къщите, които денем са си забележили; не познават светлина.

17 Защото за тях утринта е смъртна сянка, понеже те са запознати с ужасите на смъртната сянка.

18 g  Лек е такъв на водната повърхност, проклет е делът му на земята, и не гледа пътя по лозята.

19 Засуха и пек поглъщат снежната вода; тъй преизподнята – грешниците.

20 Нека го забрави утробата майчина; нека бъде сладък на червеите; нека за него помен не остане; нека се строши като дърво беззаконникът,

21 който угнетява бездетната, нераждалата, и на вдовица не прави добро.

22 Той и силните увлича със своята сила, той става, и никой не е уверен за живота си.

23 А Той му дава всичко за безопасност, и той на това се обляга и Неговите очи виждат техните пътища.

24 h  Вдигнаха се високо, – и ето, няма ги; падат и умират, както и всички, и, както върховцете на класовете, се скършват.

25 Ако това не е тъй, – кой ще ме изобличи в лъжа и кой ще обърне в нищо речта ми?
Copyright information for BulOrth