Job 26

1О тговори Иов и рече:

2 как помогна ти на безсилния, поддържа мишцата на слабия!

3 Какъв съвет даде ти на немъдрия и как напълно обясни работата!

4 Кому говори тия думи, и чий дух излизаше из тебе?

5 a  Рефаимите треперят под водите, и под живеещите в тях.

6 b  Преизподнята е открита пред Него, и няма покривало за Авадона.

7 c  Прострял е Той север над празнотата, окачил е земята на нищо.

8 d  Той заключва водите в облаците Си, и облакът под тях се не разтваря.

9 Поставил е престола Си и е прострял над него Своя облак.

10 e  Прокарал е черта над водната повърхност, до предела между светлината и тъмата.

11 f  Стълбовете небесни треперят и се ужасяват от Неговите трясъци.

12 g  Със силата Си вълнува морето и с разума Си поразява дързостта му.

13 Неговият Дух е дал великолепието на небето; ръката Му е създала бързата скорпия.

14 Ето, това са части от пътищата Му; и колко малко сме слушали за Него! А кой може разумя гърма на Неговата мощ?
Copyright information for BulOrth