Job 27

1П родължи Иов възвишената си реч и каза:

2 жив е Бог, Който ме лиши от съд, и Вседържителят, Който огорчи душата ми,

3 че, докле още диханието ми е в мене и духът Божий в ноздрите ми,

4 a  устата ми не ще проговорят неправда, и езикът ми не ще произнесе лъжа!

5 Далеч от мене да ви призная за справедливи; докле не умра, не ще отстъпя от своята непорочност.

6 b  Здраво държах правдата си и не ще я отпусна; не ще ме укори сърцето ми през всичките ми дни.

7 c  Врагът ми ще бъде като нечестивец, и въставащият против мене – като беззаконник.

8 d  Защото, каква надежда за лицемереца, когато Бог вземе, когато изтръгне душата му?

9 e  Ще чуе ли Бог вика му, кога го сполети беда?

10 f  Ще се утешава ли той с Вседържителя и ще призовава ли Бога във всяко време?

11 Ще ви явя, какво има в ръката Божия; не ще скрия, какво има у Вседържителя.

12 g  Ето, всички вие сами видяхте; и за какво толкоз празнословите?

13 h  Ето участта от Бога за беззаконника и наследието, което потисниците получават от Вседържителя.

14 i  Ако синовете му се умножават, ще бъдат под меч; и потомците му не ще се наситят с хляб.

15 j  Останалите след него смъртта ще свали в гроб, и вдовиците им няма да плачат.

16 Да натрупа и купища сребро, колкото пръстта, и да приготви дрехи, колкото калта,

17 k  той ще приготви, ала ще се облича праведникът, и безпорочният ще получи среброто за свой дял.

18 Гради си къща като молец и като пъдар си прави колиба;

19 l  ляга да спи богат, и не се дига такъв; отваря очи, и не е вече онзи.

20 m  Ужаси като голяма вода ще го постигнат; нощем ще го грабне буря.

21 n  Ще го дигне източен вятър и понесе, и бързо ще литне с него.

22 Ще налети върху му и не ще го пожали, колкото и да се сили да избегне от ръцете му.

23 o  Ще плеснат ръце след него и ще му подсвирнат от мястото му!
Copyright information for BulOrth