Job 32

1 a  К огато тия трима мъже престанаха да отговарят на Иова, защото той беше прав пред очите си,

2 b  разпали се гневът на Елиуя, син на Варахиила, вузитец от Рамовия род; разпали се гневът му против Иова, задето той оправдаваше себе си повече, отколкото Бога;

3 а против тримата му приятели се разпали гневът му затова, че те не намериха, какво да отговарят, а пък обвиняваха Иова.

4 Елиуй чакаше, докле Иов говореше, защото те по години бяха по-стари от него.

5 А когато Елиуй видя, че няма отговор в устата на тримата мъже, гневът му се разпали.

6 c  И отговори Елиуй, син Варахиилов, вузитец, и каза: аз съм млад по години, а вие сте старци; затова аз се страхувах и се боях да изказвам вам мое мнение.

7 d  Аз си казвах: нека дните говорят, и многолетието да поучава на мъдрост.

8 e  Но има дух у човека, и диханието на Вседържителя го вразумява,

9 f  Не само многодетните са мъдри, нито само старците разбират правда.

10 Затова казвам: изслушайте ме, ще ви кажа и аз моето мнение.

11 Ето, чаках вашите думи, вслушвах се в разсъжденията ви, докле намисляхте какво да кажете.

12 Внимателно ви гледах, и ето, никой от вас не изобличава Иова и не отговаря на думите му.

13 Недейте казва: ние намерихме мъдрост: Бог ще го опровергае, а не човек.

14 Ако той отправяше думите си към мене, аз щях да му отговарям не с вашите речи.

15 Уплашиха се, не отговарят вече; престанаха да говорят.

16 И както аз чаках, а те не говорят, спряха се и не отговарят вече,

17 тъй и аз ще отговоря от моя страна, ще кажа мнението си и аз.

18 g  Защото съм пълен с речи, и духът в мен ме дави.

19 Ето, утробата ми, като неотпушено вино: готова е да се пръсне като нови мехове.

20 Ще поговоря, и ще ми олекне; ще си отворя устата и ще отговоря.

21 h  Няма да гледам човека на лице и никого няма да лаская,

22 защото не умея да лаская: на часа моят Творец би ме убил.
Copyright information for BulOrth