Job 35

1П родължи Елиуй и рече:

2 a  намираш ли справедливо това, що каза: „аз съм по-прав от Бога?“

3 Ти каза: „каква полза за мен? и каква печалба бих имал повече, ако бих и грешил?“

4 Аз ще отговоря на тебе и на твоите приятели:

5 погледни на небето и виж; взри се в облаците, те са по-високо от тебе.

6 b  Ако ти грешиш, какво правиш Нему? И ако престъпленията ти се умножават, какво причиняваш Нему?

7 c  Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво Той получава от ръката ти?

8 Твоето нечестие се отнася към човек като тебе, и твоята праведност към човешки син.

9 d  От многото притеснители пъшкат притесняваните и от ръцете на силните пищят;

10 e  но никой не казва: де е Бог, моят Творец, Който дава песни нощем,

11 f  Който ни научава повече от земните добитъци и ни вразумява повече от небесните птици?

12 g  Там те пищят, и Той им не отговаря поради гордостта на лошите люде.

13 h  Ала не е истина, че Бог не чува, и Вседържителят не гледа това.

14 i  Макар и да казваш, че Го не видиш, но съдът е пред Него, и – очаквай го.

15 Но сега, понеже гневът Му не го посети, и той го не опита във всичката строгост,

16 затова Иов отвори лекомислено устата си и безразсъдно пръска думи.
Copyright information for BulOrth