Job 36

1П родължи Елиуй и рече:

2 почакай ме малко, и аз ще ти явя, че има още какво да кажа за Бога.

3 a  Ще почна разсъжденията си отдалеч и ще въздам на моя Създател справедливост,

4 b  защото думите ми никак не са лъжа: пред тебе е съвършеният в познанията.

5 Ето, Бог е могъщ и не презира силния с крепкото Си сърце;

6 Той не поддържа нечестивите и на угнетените въздава правото:

7 c  не отвръща очите Си от праведниците, но заедно с царе ги туря завинаги на престол, и те се въздигат.

8 d  Ако пък са оковани с вериги и се държат в оковите на неволята,

9 Той им посочва делата им и беззаконията им, понеже са се умножили,

10 e  и отваря ухото им за вразумяване и им говори да се отдръпнат от нечестието.

11 f  Ако послушат и Му служат, ще прекарат дните си в доброчестина и годините си в радост;

12 g  ако пък не послушат, ще загинат от стрела и ще умрат в безумие.

13 h  Но лицемерците хранят в сърцето си гняв и не се обръщат към Него, кога ги вързва в окови;

14 затова душата им умира в младини, и животът им изгасва с блудници.

15 i  Той спасява сиромаха от неволята му и, кога е угнетен, отваря му ухото.

16 j  И тебе би извел Той от теснина на простор, дето няма стеснение, и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина;

17 но ти си препълнен с размишления на нечестивци; съд и осъждане са близки за теб.

18 k  Да те не порази Божият гняв с наказание! Голям откуп не ще те избави.

19 Ще даде ли Той някаква цена на твоето богатство? Не, – нито на златото, нито на какво и да е съкровище.

20 Не желай оная нощ, когато народите се изтребват на мястото си.

21 l  Пази се, не се поддавай на нечестието, което си предпочел пред страданието.

22 m  Бог е висок по силата Си, и кой е такъв, като Него, наставник?

23 Кой ще посочи Нему пътя Му? Кой може каза: Ти постъпваш несправедливо?

24 Не забравяй да величаеш делата Му, които човеците виждат.

25 Всички човеци могат да ги видят: човек може да ги изглежда отдалеч.

26 n  Ето, Бог е велик, и ние не можем да Го познаем; броят на годините Му е неизследим.

27 Той събира водните капки; те в множество се изливат на дъжд;

28 капят из облаците и се изливат изобилно върху човеците.

29 o  Кой може тъй също разумя ширинето на облаците, трясъка на шатрата Му?

30 Ето, Той разпростира над тях светлината Си и покрива морското дъно.

31 Оттам Той съди народите, дава храна в изобилие.

32 Той крие в дланите Си трескавицата и заповядва ѝ кого да удари.

33 Трясъкът ѝ дава да се знае за нея; добитъкът тъй също усеща, какво става.
Copyright information for BulOrth