Job 4

1 a  И отговори Елифаз Теманец и рече:

2 ако се опитаме да ти кажем една дума, не ще ли ти стане мъчно? Но кой може да се сдържи да не говори!

3 b  Ето, ти си мнозина съветвал и си подкрепял изнемощели ръце,

4 c  твоите думи са изправяли падащия, и си укрепял отмалели колене.

5 А сега нещастието дойде до тебе, и ти изнемощя; допря до тебе, и ти падна духом.

6 Твоята богобоязливост не трябва ли да бъде твоя надежда, и непорочността на твоите пътища – твое упование?

7 Спомни си, погивал ли е някой невинен, и де праведните са бивали изкоренявани?

8 d  Както съм виждал, които са орали нечестие и сеели зло, него пожънват;

9 e  от духването Божие погиват, и от духа на гнева Му изчезват.

10 f  Ревът на лъва и гласът на рикащия замлъква, и зъбите на лъвчетата се изкъртват;

11 силният лъв загива по липса на плячка, и децата на лъвицата се разпръсват.

12 И ето, към мене скришом долетя дума, и ухото ми долови нещо от нея.

13 g  Сред размишления за нощни видения, когато сън наляга човеците,

14 h  мене обхвана ужас и трепет и разтресе всичките ми кости.

15 И дух премина над мене; космите ми настръхнаха.

16 Той застана, – но аз не разпознах образа му, – само облик беше пред очите ми; тихо веене, – и аз чувам глас:

17 i  човек по-праведен ли е от Бога? И мъж по-чист ли е от своя Творец?

18 j  Ето, Той и на слугите Си не доверява и у Ангелите Си съглежда недостатъци:

19 k  толкова повече у онези, които обитават жилища от кал, чиито основи са прах и които се изтребват по-скоро и от молец.

20 l  Между заран и вечер те се разсипват; няма да забележиш, как ще изчезнат съвсем.

21 Не погиват ли с тях и достойнствата им? Те умират, без да са станали мъдри.
Copyright information for BulOrth