Job 42

1О тговори Иов на Господа и рече:

2 a  зная, че Ти всичко можеш, и че намерението Ти не може да бъде спряно.

3 b  Кой е този, който помрачава Провидението, без да разбира нещо? Тъй, аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех.

4 Послушай ме, виках аз, и ще говоря, и каквото Те питам, обясни ми.

5 c  Слушал бях за Тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми Те виждат;

6 затова аз се отричам и разкайвам в прах и пепел.

7 d  И отподир, след като Господ изговори на Иова тия думи, каза на Елифаза Теманеца: разпали се гневът Ми против тебе и против двамата твои другари, задето говорихте за Мене не тъй вярно, както Моят раб Иов.

8 e  Затова, вземете със себе си седем телеца и седем овена, па идете при Моя раб Иова и пренесете за себе си жертва; и Моят раб Иов ще се помоли за вас, защото само неговото лице ще приема, за да ви не отхвърля, задето говорихте за Мене не тъй вярно, както Моят раб Иов.

9 И отидоха Елифаз Теманец, Вилдад Савхеец и Софар Наамец, и сториха, както Господ им заповяда, – и Господ прие лицето Иовово.

10 f  И върна Господ Иову загубата, когато той се помоли за приятелите си; и даде Господ на Иова двойно повече от онова, що имаше попреди.

11 Тогава дойдоха при него всичките му братя и всичките му сестри и всичките му напрежни познайници, та ядоха с него хляб в къщата му и тъжиха с него, и утешаваха го за всичкото зло, що Господ му бе напратил, и дадоха му всякой по кесита и по златен пръстен.

12 g  И благослови Бог последните дни на Иова повече от напрежните: той имаше четиринайсет хиляди дребен добитък, шест хиляди камили, хиляда рала волове и хиляда ослици.

13 Имаше и седем сина и три дъщери.

14 И нарече първата Емима, втората Касия, а третата – Керенхапух.

15 И нямаше по цялата земя такива хубави жени, както Иововите дъщери, и баща им даде тям наследство между братята им.

16 h  После това Иов живя сто и четирийсет години, и видя синове и внуци до четвърто коляно.

17 И умря Иов стар и сит на живот.
Copyright information for BulOrth