Job 5

1В икай, ако има кой да ти отговаря. И към кого от светиите ще се обърнеш?

2 Тъй, гняв убива глупеца, и раздразнителност погубва безумеца.

3 a  Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.

4 Децата му са далеч от щастие, тях ще бият при портите, и не ще има защитник.

5 Жетвата му ще изяде гладният, през трънето ще я извлече, и жадните ще погълнат имота му.

6 Тъй, не из праха излиза скръбта, и не из земята изниква злочестието;

7 b  ала човек се ражда, за да страда, както искрите – за да летят нагоре.

8 Но аз бих се обърнал към Бога и бих предал делото си Богу,

9 c  Който твори дела велики и неизследими, чудни, безброй,

10 d  дава дъжд на земята и праща вода на полетата;

11 унижените поставя на високо, и натъжените биват издигани за спасение.

12 Той разрушава кроежите на коварните, и ръцете им не довършват предприетото.

13 e  Той хваща мъдрите с тяхното лукавство, и кроежът на хитрите се осуетява:

14 f  денем те срещат тъмнина и по пладне ходят пипнешком, както нощем.

15 Той избавя сиромаха от меч, от устата им и от ръката на силния.

16 И за злочестника има надежда, и неправдата затваря устата си.

17 g  Блажен е онзи човек, когото Бог вразумява, и затова не отхвърляй наказанието на Вседържителя,

18 h  защото Той нанася рани и Сам ги превързва; Той поразява, и Неговите ръце лекуват.

19 i  В шест беди ще те избави и в седмата зло не ще те досегне.

20 j  Във време на глад ще те избави от смърт, и на война – от силата на меча.

21 k  От бича на езика ще се укриеш, и не ще се уплашиш от опустошение, кога дойде.

22 На опустошение и глад ще се посмееш и от зверове земни не ще се уплашиш, –

23 l  защото си в съюз с камъните полски, и полските зверове са в мир с тебе.

24 И ще узнаеш, че шатрата ти е в безопасност, ще си гледаш къщата и няма да съгрешиш.

25 И ще видиш, че семето ти е многобройно, и издънките ти – като трева на земята.

26 Ще влезеш в гроб, кога стигнеш до зрялост, както се склаждат на времето си житните снопове.

27 Ето, това сме изследвали: тъй си е то; чуй го и си го забележи.
Copyright information for BulOrth