John 15

1А з съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят.

2 a  Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод.

3 b  Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал.

4 Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.

5 c  Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо.

6 d  Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.

7 e  Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.

8 С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете Мои ученици.

9 Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас: пребъдете в Моята любов.

10 Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.

11 Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

12 f  Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.

13 Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.

14 Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.

15 g  Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.

16 h  Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

17 Това ви заповядвам: да любите един другиго.

18 i  Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

19 Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

20 j  Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.

21 k  Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил.

22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега нямат извинение за греха си.

23 Който Мене мрази, мрази и Отца Ми.

24 Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми.

25 l  Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина.

26 m  А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;

27 n  а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.
Copyright information for BulOrth