John 3

1 a  И змежду фарисеите имаше един човек, на име Никодим, началник иудейски.

2 Той дойде при Иисуса нощем и Му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.

3 b  Иисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие,

4 Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си ч да се роди?

5 Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие;

6 c  роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

7 Недей се чуди, задето ти казах: вие трябва да се родите свише.

8 d  Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго, роден от Духа.

9 Никодим Му отговори и рече: как може да бъде това?

10 Иисус му отговори и рече: ти си учител Израилев, та това ли не знаеш?

11 Истина, истина ти казвам: ние говорим за това, що знаем, и свидетелствуваме за онова, що сме видели; а нашето свидетелство вие не приемате.

12 Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате, – как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?

13 e  Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.

14 f  И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий,

15 та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен.

16 g  Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

17 Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.

18 Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий.

19 h  Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши.

20 Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши.

21 А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.

22 След това дойде Иисус с учениците Си в земята Иудейска, и там живееше с тях и кръщаваше.

23 А Иоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води; и отиваха там и се кръщаваха;

24 защото Иоан още не беше хвърлен в тъмница.

25 Тогава между Иоановите ученици и някои иудеи възникна препирня за очищението.

26 i  И дойдоха при Иоана и му рекоха: рави, Оня, Който беше с тебе отвъд Иордан и за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.

27 j  Иоан отговори и рече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето.

28 k  Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.

29 l  Който има невеста, младоженец е; а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, се изпълни.

30 Той трябва да расте, пък аз да се смалявам.

31 m  Който иде отгоре, той е над всички; а който е от земята, земен е и като земен говори; Който иде от небето, Той е над всички.

32 n  И каквото е Той видял и чул, за него и свидетелствува; и никой не приема свидетелството Му.

33 o  Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.

34 p  Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа.

35 q  Отец люби Сина, и всичко е дал в ръката Му.

36 r  Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него.
Copyright information for BulOrth