John 16

1Т ова ви казах, за да се не съблазните.

2 Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба.

3 a  И тъй ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.

4 b  Но казах ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал; а отначало не ви говорих това, защото бях с вас.

5 c  А сега отивам при Оногова, Който Ме е пратил, и никой от вас Ме не попитва: къде отиваш?

6 Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга.

7 d  Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя;

8 и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:

9 за грях, че не вярват в Мене;

10 за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите;

11 e  а за съд, че князът на тоя свят е осъден.

12 Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.

13 f  А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.

15 g  Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести.

16 Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, и ще Ме видите, защото отивам при Отца.

17 Тогава някои от учениците Му си рекоха един другиму: що е това, дето ни казва: още малко, и няма да Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите, и че Аз отивам при Отца?

18 И си думаха: що е това, дето казва: още малко? Не знаем какво говори.

19 Разбра, прочее, Иисус, че искат да Го питат, и рече им: за това ли се питате един други, дето казах: още малко, и няма да Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите?

20 Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.

21 Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света.

22 h  Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме;

23 i  и него ден няма да Ме попитате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви даде.

24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

25 Това ви говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца.

26 j  Него ден ще поискате в Мое име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас;

27 k  защото Сам Отец ви обича, задето вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл.

28 Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца.

29 Казват Му Неговите ученици: ето, сега открито говориш, и никаква притча не казваш.

30 Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязъл.

31 Отговори им Иисус: сега ли вярвате?

32 l  Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всякой у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм самичък, защото Отец е с Мене.

33 m  Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света.
Copyright information for BulOrth