Joshua 10

1К огато иерусалимският цар Адониседек чу, че Иисус превзел Гай и го предал на заклятие, и че е постъпил с Гай и с царя му тъй, както постъпи с Иерихон и царя му, и че гаваонци сключили мир (с Иисуса и) с Израиля и останали между тях,

2 той се много уплаши, защото Гаваон (беше) голям град, като един от царските градове, и по-голям от Гай, и всичките му жители бяха юнаци.

3 Поради това иерусалимският цар Адониседек изпрати при хевронския цар Хохама, и при иармутския цар Фирама, и при лахиския цар Яфия, и при еглонския цар Девира да кажат:

4 дойдете при мене и ми помогнете да съсипем Гаваон, задето е сключил мир с Иисуса и синовете Израилеви.

5 Те се събраха и отидоха петимата аморейски царе: иерусалимският цар, хевронският цар, иармутският цар, лахиският цар, еглонският цар, те и всичкото им опълчение, и се разположиха на стан до Гаваон, за да воюват срещу него.

6 Гаваонци изпратиха до Иисуса в (израилския) стан, в Галгал, да кажат: не оттегляй ръката си от твоите роби; дойди по-скоро при нас, избави ни и ни помогни; защото против нас се събраха всички аморейски царе, които живеят в планините.

7 Иисус тръгна от Галгал, той и с него всички способни за война, и всички храбри мъже.

8 a  Тогава Господ каза на Иисуса: не бой се от тях, защото Аз ги предадох в ръцете ти: никой от тях няма да устои пред лицето ти.

9 b  И нападна върху тях Иисус внезапно, (понеже) цялата нощ бе вървял от Галгал.

10 c  Господ ги докара в смущение пред израилтяните, и те им нанесоха голямо поражение в Гаваон, гониха ги по пътя към Веторонската височина и ги разбиваха до Азек и до Макед.

11 d  А когато бягаха от израилтяните по склона на Веторонската планина, Господ хвърляше върху тях от небето големи камъни (градушка) до самия град Азек, и те умираха: умрелите от камъните на градушката бяха по-много, отколкото ония, които синовете Израилеви убиха с меч (в битката) .

12 e  Иисус извика към Господа в оня ден, в който Господ (Бог) предаде Аморея в ръцете на Израиля, след като ги изби в Гаваон, и те бяха избити пред лицето на синовете Израилеви, и каза пред израилтяните: спри се, слънце, над Гаваон, и ти, месечино, над Айалонската долина!

13 f  И слънцето се спря и месецът стоя, докле народът отмъстяваше на враговете си. Нали това е писано в книгата на Праведния: слънцето стоеше сред небето и не бързаше да зайде почти цял ден?

14 g  Такъв ден не е имало ни преди, ни подир оня, в който Господ (тъй) да е слушал човешки глас. Защото Господ воюваше за Израиля.

15 След това Иисус и цял Израил с него се върнаха в стана, в Галгал.

16 А петимата ония царе побягнаха и се скриха в пещерата в Макед.

17 Когато обадиха на Иисуса и казаха: „намериха се петте царе, те се крият в пещерата в Макед“,

18 Иисус каза: „привалете големи камъни при входа на пещерата и поставете при нея люде да ги пазят;

19 h  а вие не се спирайте (тука) , но гонете враговете си, изтребвайте задните части от войската им и не им давайте да отидат по градовете си, понеже Господ, Бог ваш, ги предаде в ръцете ви“.

20 След като Иисус и синовете Израилеви им нанасяха твърде голямо поражение, и останалите от тях побягнаха в укрепените градове,

21 целият народ се върна смиром в стана при Иисуса в Макед, и никой не обели зъб против синовете Израилеви.

22 Тогава Иисус каза: отворете входа на пещерата и доведете при мене от пещерата петимата царе.

23 Тъй и сториха: доведоха при него от пещерата петимата царе: иерусалимския цар, хевронския цар, иармутския цар, лахиския цар и еглонския цар.

24 i  Когато изведоха тия царе пред Иисуса, Иисус свика всички израилтяни и каза на военачалниците, които бяха ходили с него: приближете се, стъпете с нозете си върху вратовете на тия царе. Те се приближиха и стъпиха с нозете си върху вратовете им.

25 Иисус им каза: не бойте се и не се ужасявайте, бъдете твърди и храбри; защото тъй ще постъпи Господ с всички ваши врагове, с които ще воювате.

26 j  След това Иисус ги удари, уби ги, и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта.

27 k  При залез-слънце Иисус заповяда, та ги снеха от дърветата, хвърлиха ги в пещерата, в която се бяха крили, и към входа на пещерата притърколиха големи камъни, които са там и доднес.

28 l  В същия ден Иисус превзе Макед и порази с меч (него) и царя му, и предаде на заклятие тях и всичко живо, що се намираше в него: не остави никого, който да оцелее (и да избяга) ; и с македския цар постъпи тъй, както постъпи с иерихонския цар.

29 След това потегли Иисус и всички израилтяни с него от Макед за Ливна и воюва против Ливна;

30 и предаде Господ и нея в ръцете на Израиля, (и превзеха нея) и царя ѝ, и я изтреби Иисус с меч и всичко живо, що се намираше в нея: не остави в нея никого, който да оцелее (и да избяга) , а с царя им постъпи тъй, както постъпи с иерихонския цар.

31 От Ливна потегли Иисус и всички израилтяни с него за Лахис, разположи се пред него на стан и воюва против него;

32 m  и предаде Господ Лахис в ръцете на Израиля, и той го превзе на другия ден, и порази с меч него и всичко живо, що беше в него, (и го изтреби) тъй, както постъпи с Ливна.

33 n  Тогава на помощ на Лахис дойде газерският цар Хорам; но Иисус порази (с меч) и него и народа му тъй, че не остави от народа никого, който да оцелее (и да избяга) .

34 И потегли Иисус и всички израилтяни с него от Лахис за Еглон, разположиха се пред него на стан и воюваха против него;

35 (предаде го Господ в ръцете на Израиля) и го превзеха в същия ден и го поразиха с меч, и всичко живо, що се намираше в него в оня ден, той предаде на заклятие, както постъпи с Лахис.

36 И потегли Иисус и всички израилтяни с него от Еглон за Хеврон и воюваха против него;

37 превзеха го и поразиха с меч него и царя му, всичките му градове и всичко живо, що се намираше в него; не остави никого, който да оцелее, както постъпи и с Еглон: предаде на заклятие него и всичко живо, що се намираше в него.

38 o  После обърна се Иисус и цял Израил с него към Давир и воюва против него;

39 превзеха него, царя му и всичките му градове, и ги поразиха с меч, и предадоха на заклятие (тях и) всичко живо, що се намираше в него: никого не остави, който да оцелее; както постъпи с Хеврон и царя му, с Ливна и царя ѝ, тъй постъпи и с Давир и царя му.

40 p  И порази Иисус цялата планинска и южна земя, низините и земята покрай планините и всичките им царе: не остави никого, който да оцелее, и всичко живо предаде на заклятие, както бе заповядал Господ, Бог Израилев;

41 порази ги Иисус от Кадес-Варни до Газа и цялата земя Гошен дори до Гаваон;

42 q  и всички тия царе и земите им Иисус превзе наведнъж, понеже Господ, Бог Израилев, се сражаваше за Израиля.

43 След това Иисус и всички израилтяни с него се върнаха в стана, в Галгал.
Copyright information for BulOrth