Joshua 12

1 a  Е то царете на оная земя, които синовете Израилеви поразиха и чиято земя те взеха в наследство отвъд Иордан към изгрев-слънце, от поток Арнон до планина Ермон, и цялата равнина на изток:

2 b  Сихон, аморейският цар, който живееше в Есевон и владееше от Ароер, що е при бреговете на поток Арнон, към средата на потока, половината Галаад. до поток Иавок, предел на амонитци,

3 c  и равнината дори до самото Хинеретско море на изток и до морето на равнината, Солено море, на изток по пътя за Бет-Иешимот, и на юг – местата при полите на Фасга;

4 d  съпределният нему васански цар Ог, последният от рефаимци, който живееше в Астарот и в Едрея,

5 e  и владееше планина Ермон и Салха, и цял Васан, до Гесурската и Маахската граница, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихона.

6 f  Моисей, раб Господен, и синовете Израилеви ги убиха; и даде я Моисей, раб Господен, в наследство на коляното Рувимово и Гадово и на полуколяното Манасиево.

7 g  И ето царете на земята (Аморейска) , които порази Иисус и синовете Израилеви отсам Иордан на запад, от Ваал-Гад в Ливанската долина до планина Халак, която се простира към Сеир, и чиято земя Иисус даде в наследство на колената Израилеви според разделението им,

8 по планината, по низините, по равнината, по местата, що са покрай планините, в пустинята, и на юг, дето живеят хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци:

9 h  цар иерихонски, цар на Гай, що е близо до Ветил,

10 i  цар иерусалимски, цар хевронски,

11 j  цар иармутски, цар лахиски,

12 k  цар еглонски, цар газерски,

13 l  цар давирски, цар гадерски,

14 цар на Хорма, цар арадски,

15 цар на Ливна, цар одоламски,

16 m  цар на Макед, цар Ветилски,

17 n  цар тапуахски, цар хеферски,

18 цар афекски, цар шаронски,

19 цар мадонски, цар асорски,

20 o  цар на Шимрон-Мерон, цар ахсавски,

21 цар таанахски, цар мегидонски,

22 цар кедески, цар на Иокнеам при Кармил,

23 цар на Дор при Нафат-Дор, цар на Гоим в Галгал,

24 цар на Тирца. Всички: трийсет и един царе.
Copyright information for BulOrth