Joshua 13

1К огато Иисус остаря и беше в напреднали години, Господ му каза: ти остаря и си ве ч е в напреднали години, а остава още твърде много земя да се завладява.

2 Остава тая земя: всички филистимски окръзи и цялата Гесурска (и Хананейска) земя.

3 a  От Сихор, който е пред Египет, до границите на Екрон на север, смятат се за ханаански петима филистимски владелци: газският, азотският, аскалонският, гетският, екронският и авейският;

4 на юг пък цялата Ханаанска земя от Меара Сидонска до Афек, до Аморейските граници,

5 b  тъй също земята (Филистимска) Гевла и цял Ливан към изгрев-слънце от Ваал-Гад, що е при планина Ермон, до входа в Емат.

6 c  Всички планински жители от Ливан до Мисрефот-Маим, всички сидонци Аз ще изгоня пред синовете Израилеви. Раздели я като дял на Израиля, както ти заповядах;

7 раздели тая земя като дял на деветте колена и на полуколяното Манасиево (от Иордан до голямото море на запад тям я дай: голямото море ще бъде граница) .

8 d  А коляното Рувимово и Гадово с другото полуколяно Манасиево, получиха своя дял от Моисея отвъд Иордан, към изгрев-слънце, както им бе дал Моисей, раб Господен,

9 e  от Ароер, който е до брега на поток Арнон, и града, който е всред потока, и цялата равнина Медева до Дивон;

10 тъй също всички градове на аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон до Амонитските граници,

11 също и Галаад и Гесурската и Маахската област, и цяла планина Ермон и цял Васан до Салха,

12 f  цялото царство на Ога Васански, който царуваше в Ащарот и в Едрея. Той едничък оставаше от рефаимци, които Моисей разби и прогони.

13 Но Израилевите синове не изгониха жителите на Гесур и Мааха (и хананейци) , и гесурци и маахци живеят всред Израиля и доднес.

14 g  Само на Левиевото коляно не даде дял: жертвите на Господа, Бога Израилев, са негов дял, както му бе казал Господ; (ето границите, които направи Моисей на синовете Израилеви според племената им в Моавските равнини отвъд Иордан, срещу Иерихон:)

15 на коляното Рувимови синове според племената им Моисей даде дял:

16 h  тяхна граница беше Ароер, що е до брега на поток Арнон, и градът, който е всред потока, и цялата равнина при Медева,

17 i  Есевон и всичките му градове в равнината, Дивон, Вамот-Ваал и Бет-Ваал-Меон,

18 Иааца, Кедемот и Мефаат.

19 j  Кириатаим, Сивма и Церет-Шахар на планина Емек,

20 Бет-Фехор и местата при полите на Фасга и Бет-Иешемот,

21 k  всички градове в равнината и цялото царство на аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон, и когото уби Моисей, както и мадиамските воеводи Евия и Рехема, и Цури, Хура и Рева, Сихонови князе, които живееха в (оная) земя;

22 l  също и предсказвача Валаама, Веоров син, убиха с меч Израилевите синове между убитите от тях.

23 Границата на Рувимовите синове беше Иордан. Това беше делът на Рувимовите синове според племената им, – градовете и селата им.

24 Моисей даде дял и на Гадовото коляно на Гадовите синове, според племената им:

25 m  тяхна граница беше Иазер и всички галаадски градове и половината от земята на Амоновите синове до Ароер, що е пред Рава,

26 n  и земите от Есевон до Рамат-Мицфа и Ветоним и от Маханаим до границите Давирски,

27 o  и в долина Бет-Харам, Бет-Нимра, Сокхот и Цафон, остатък от царството на есевонския цар Сихона; негова граница беше Иордан до Хинеретското море отвъд Иордан, към изток.

28 Това беше делът на Гадовите синове според племената им, – градовете и селата им.

29 Моисей даде дял и на полуколяното Манасиево, който стана собственост на полуколяното Манасиеви синове, според племената им;

30 p  тяхна граница беше: от Маханаим цял Васан, цялото царство на васанския цар Ога и всички селища Иаирови във Васан – шейсет града;

31 а половината от Галаад, и Астарот, и Едрея, царствени градове на Ога Васански, (бяха дадени) на синовете на Махира, Манасиев син, на половината Махирови синове, според племената им.

32 Това даде Моисей за дял в Моавските равнини отвъд Иордан, срещу Иерихон към изток.

33 q  А на Левиевото коляно Моисей дял не даде: Сам Господ, Бог Израилев, е техен дял, както Той им бе говорил.
Copyright information for BulOrth