Joshua 15

1 a  Н а коляното Иудини синове, според племената им, се падна такова жребие: за граница с Идумея служеше пустиня Син, на юг, до края на Теман;

2 b  тяхна южна граница беше краят на Солено море от залива, който се простира на юг;

3 c  на юг тя върви към Акравимско бърдо, преминава Цин, възлиза от юг към Кадес-Варни, преминава Хецрон и като възлиза до Адар, (върви на запад от Кадес) и завива към Каркай,

4 d  сетне преминава Ацмон, върви към Египетския поток, тъй че краят на тая граница е морето. Това е южната им граница.

5 Границата на изток – (цялото) Солено море, до устието на Иордан; а границата на север се почва от залива на морето, от устието на Иордан;

6 e  оттука границата възлиза към Бет-Хогла, преминава на север към Бет-Арава и върви нагоре до камъка на Рувимовия син Бохана;

7 после границата възлиза към Давир от долина Ахор и на север завива към Галгал, който е срещу бърдо Адумим, на юг от потока; оттука границата преминава към водите на Ен-Шемеш и се свършва при Ен-Рогел;

8 f  оттука границата върви нагоре към долината на Еномовия син, на юг от Иевус, който е Иерусалим; и границата възлиза по върха на планината, що е на запад срещу Еномова долина, в края на Рефаимска долина към север;

9 от върха на планината границата завива към извора на водите Нефтоах и върви към градовете на планина Ефрон; и границата завива към Ваал, който е Кириат-Иарим;

10 g  сетне границата завива от Ваал към морето (и върви) към планина Сеир, върви на север от планина Иеарим, к оято е Кесалон, слиза к ъм Ветсамис и преминава през Тимна;

11 отту к а границата върви на север от Е к рон; границата завива к ъм Шикарон, преминава през планината на (земя) Ваал и стига до Иавнеил; и границата се завършва при морето. Западна граница е голямото море.

12 Това са околовръстните граници на Иудините синове с племената им.

13 h  И на Иефониевия син Халева (Иисус) даде една част между Иудините синове, както Господ бе заповядал Иисусу; (и даде му Иисус) Кириат-Арба, т. е. града на Арба, баща Енаков; това е г рад Хеврон.

14 i  (Иефониевият син) Халев изгони оттам тримата Енакови синове: Шешая, Ахимана и Талмая, Енакови деца.

15 Оттам (Халев) отиде против жителите на Давир (попреди Давир се наричаше Кириат-Сефер) .

16 j  И каза Халев: който порази Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена.

17 И превзе го Хотониил, (малкият) син на Кеназа, брат Халевов, и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

18 Когато тя да замине, получиха я да поиска от баща си земя, и тя слезе от осела. Халев я попита: какво искаш?

19 k  Тя отговори: дай ми благословия; ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И той ѝ даде горните извори и долните извори.

20 Ето делът на коляното Иудини синове, според племената им.

21 l  Откъм края на коляното Иудини синове градове, съседни с Идумея, на юг бяха: Кавцеил, Едер и Иагур,

22 Кина, Димона, Адада,

23 Кедес, Асор и Итнан,

24 Зиф, Телем и Валот,

25 m  Хацор-Хадата, Кириат, Хецрон, иначе Хацор,

26 Амам, Шема и Молада,

27 Хацар-Гада, Хешмон и Вет-Палет,

28 Хацар-Шуал, Вирсавия и Винотея, (и селата им и околините им) ,

29 Ваала, Иим и Ацем,

30 Елтолад, Кесил и Хорма,

31 Циклаг, Мадмана и Сансана,

32 n  Леваот, Шелихим, Аин и Римон: всичко двайсет и девет града със селата им.

33 o  В низините: Ещаол, Цора и Ашна,

34 Заноах, Ен-Ганим, Тапуах и Хаенам,

35 p  Иармут, Одолам, (Немра,) Сохо и Азека,

36 Шаараим, Адитаим, Гедера или Гедеротаим; четиринайсет града със селата им.

37 Ценан, Хадаша, Мигдал, Гад,

38 Дилеан, Мицфе и Иоктеил,

39 q  Лахис, Воцкат и Еглон,

40 Хабон, Лахмас и Хитлис,

41 Гедерот, Бет-Дагон, Наема и Макед; шестнайсет града със селата им.

42 r  Ливна, Етер и Ашан,

43 Ивтах, Ашна и Нецив,

44 s  Кеила, Ахзив и Мареша (и Едом) : девет града със селата им.

45 t  Екрон с подчинените нему градове и селата му,

46 и от Екрон към морето всичко, що се намира около Азот, със селата им.

47 u  Азот, подчинените нему градове и селата му, Газа, подчинените ней градове и селата ѝ, до самия Египетски поток и до голямото море, което е предел.

48 По планините: Шамир, Иатир и Сохо,

49 Дана, Кириат-Сана, иначе Давир,

50 Анат, Ещемо и Аним,

51 v  Гошен, Холон и Гило: единайсет града със селата им.

52 Арав, Дума и Ешан,

53 Ианум, Бет-Тапуах и Афека,

54 Хумта, Кириат-Арба, иначе Хеврон, и Цихор: девет града със селата им.

55 w  Маон, Кармил, Зиф и Юта,

56 Изреел, Иокдам и Заноах,

57 Каин, Гива и Тимна: десет града със селата им.

58 Халхул, Бет-Цур и Гедор,

59 Маарат, Бет-Анот и Елтекон: шест града със селата им (Теко, Ефрата, иначе Витлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Ветир и Манохо: единайсет града със селата им) .

60 x  Кириат-Ваал, иначе Кириат-Иарим, и Арава: два града със селата (и околините) .

61 В пустинята: Бет-Арава, Мидин и Секаха,

62 y  Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шест града със селата им.

63 z  Но Иудините синове не можаха да изгонят иевусейци, жители на Иерусалим, и затова иевусейци живеят със синовете на Иуда в Иерусалим дори доднес.
Copyright information for BulOrth