Joshua 6

1 a  Т огава Господ рече на Иисуса: ето, Аз предавам в ръцете ти Иерихон и царя му и силните люде (в него) :

2 обкръжете града вие всички, способни за война, и обикаляйте града веднъж (на ден) ; тъй правете шест дена;

3 и нека седем свещеника носят пред ковчега седем юбилейни тръби; а на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците да тръбят с тръбите;

4 щом затръби юбилейният рог, щом чуете тръбен звук, целият народ да се провикне с висок глас, и градската стена ще рухне до основи, и целият народ ще навлезе (в града, като се спусне) всеки от своето място.

5 И свика Иисус, син Навинов, свещениците (Израилеви) и им рече: носете ковчега на завета, а седем свещеника да носят седем юбилейни тръби пред ковчега Господен.

6 И рече (им да кажат) на народа: идете и обиколете града; а въоръжените нека вървят пред ковчега Господен.

7 Щом Иисус каза на народа, седемте свещеника, които носеха седемте юбилейни тръби пред Господа, тръгнаха и затръбиха (гръмогласно) с тръбите, и ковчегът на завета Господен вървеше след тях;

8 въоръжените пък вървяха пред свещениците, които тръбяха с тръбите; а които вървяха изотзад, следваха подир ковчега (на завета Господен) , като тръбяха с тръбите през време на шествието.

9 На народа пък Иисус даде заповед и каза: не викайте и да се не чуе вашият глас, и да не излиза дума из устата ви до оня ден, докле ви не кажа: „викнете!“и тогава ще викнете.

10 Тъй ковчегът (на завета) Господен тръгна около града и обиколи веднъж; и дойдоха в стана и пренощуваха в него.

11 (На другия ден) Иисус стана сутринта рано, и свещениците понесоха ковчега (на завета) Господен;

12 b  и седемте свещеници, които носеха седемте юбилейни тръби, пред ковчега Господен, вървяха и тръбяха с тръбите; въоръжените пък вървяха пред тях; а които вървяха изотзад, следваха подир ковчега (на завета) Господен и, вървейки, тръбяха с тръбите.

13 Тъй и на другия ден обиколиха града веднъж и се върнаха в стана. Тъй правиха шест дена.

14 На седмия ден станаха рано, щом се сипна зора, и обиколиха по същия начин града седем пъти; само в тоя ден обиколиха града седем пъти.

15 Когато седмия път свещениците тръбяха с тръбите, Иисус каза на народа: викнете, понеже Господ ви предаде града!

16 c  Градът ще бъде под заклятие, и всичко, що е в него, е за Господа (на силите) ; само блудницата Раав нека остане между живите, тя и всеки, който е в къщата ѝ; защото тя укри пратените, които пращахме;

17 d  но вие се пазете от заклетото, за да не подпаднете и сами под заклятие, ако вземете нещо от заклетото, и за да не навлечете върху стана на синовете Израилеви заклятие и да му не причините бедствие;

18 e  и всичкото сребро и злато, медни и железни съдове да бъдат светиня на Господа и да влязат в съкровищницата Господня.

19 f  Народът извика, след като затръбиха с тръбите. Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.

20 g  И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.

21 h  А на двамата момци, които бяха обгледвали земята, Иисус рече: идете в къщата на оная блудница и изведете оттам нея и всички, които са у нея, понеже вие ѝ се заклехте.

22 i  Тогава момците, които бяха обгледвали (града) , отидоха (в къщата на жената) и изведоха (блудницата) Раав и баща ѝ, майка ѝ, братята ѝ и всички, които бяха у нея, и всичките ѝ роднини изведоха и ги туриха вън от израилския стан.

23 А градът и всичко, що беше в него, с огън изгориха; само среброто и златото, медните и железните съдове предадоха (за да се внесат за Господа) в съкровищницата на дома Господен.

24 j  Блудницата Раав пък и бащината ѝ челяд и всички, които бя х а у нея, Иисус остави живи, и тя живее между Израиля доднес, защото укри пратените, които Иисус праща да обгледат Иерихон.

25 k  В онова време Иисус се закле и каза: проклет да бъде пред Господа оня, който издигне и построи тоя град Иерихон; върху първородния си син той ще положи основите му и върху най-малкия си син ще постави портите му. (Тъй и направи Азан, родом от Ветил: той го основа върху първородния си син Авирона и върху най-малкия, спасен, постави портите му.)

26 И Господ беше с Иисуса, и славата му се разнасяше по цяла земя.
Copyright information for BulOrth