Judges 1

1 a  С лед смъртта на Иисуса синовете Израилеви попитаха Господа, думайки: кой от нас първо ще тръгне против хананейци – да воюва с тях?

2 b  Господ отговори: Иуда ще тръгне; ето, Аз предавам земята в негови ръце.

3 c  Иуда пък каза на брата си Симеона: влез с мене в моето жребие, и да воюваме с хананейци; и аз ще вляза с тебе в твоето жребие. И Симеон отиде с него.

4 d  Тогава Иуда потегли, и предаде Господ хананейци и ферезейци в ръцете им, и те избиха от тях във Везек десет хиляди души.

5 Във Везек се срещнаха с Адони-Везека, удариха се с него и разбиха хананейци и ферезейци.

6 e  Адони-Везек побягна, но те се спуснаха подире му, уловиха го и отсякоха палците на ръцете му и на нозете му.

7 f  Тогава Адони-Везек рече: седемдесет царе с отсечени палци на ръцете и нозете си събираха трохи под трапезата ми; както правих аз, тъй ми и въздаде Бог. И доведоха го в Иерусалим, дето и умря.

8 g  И воюваха Иудините синове против Иерусалим, превзеха го и го поразиха с меч и града предадоха на огън.

9 След това Иудините синове отидоха да воюват с хананейците, които живееха в планините, в южната земя и в низините.

10 h  И потегли Иуда против хананейците, които живееха в Хеврон (попреди Хеврон се наричаше Кириат-Арба) , и поразиха Шешая, Ахимана и Талмая (от Енаковия род) .

11 i  Оттука потегли против жителите на Давир; по-преди Давир се наричаше Кириат-Сефер.

12 j  И рече Халев: който порази Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена.

13 k  Превзе го Готониил, син на Кеназа, по-малкия брат Халевов, и Халев му даде дъщеря си Ахса за жена.

14 l  Когато тя да замине, Готониил я подучи да иска от баща си земя, и тя слезе от осела. Халев я попита: какво искаш?

15 m  (Ахса) му каза: дай ми благословия; ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И даде ѝ (Халев по желанието ѝ) горните извори и долните извори.

16 n  И синовете на кенееца (Иотора) , Моисеев тъст, тръгнаха от града на Палмите с Иудините синове за Иудината пустиня, която е на юг от Арад, и дойдоха и се заселиха между народа.

17 o  И тръгна Иуда с брата си Симеона и поразиха хананейците, които живееха в Цефат, предадоха града на заклятие и нарекоха тоя град Хорма.

18 p  Иуда превзе тъй също Газа с пределите ѝ, Аскалон с пределите му, и Екрон с пределите му (и Азот с околностите му) .

19 q  Господ беше с Иуда, и той завладя планината; но не можа да прогони жителите на долината, защото те имаха железни колесници.

20 r  И на Халева предадоха Хеврон, както бе говорил Моисей, (и там получи той в наследство трите града на синовете Енакови) и изгони оттам тримата Енакови синове.

21 s  Но Вениаминовите синове не изгониха иевусейците, които живееха в Иерусалим; иевусейци живеят със синовете на Вениамина в Иерусалим и доднес.

22 t  И синовете Иосифови също тръгнаха против Ветил, и Господ беше с тях.

23 u  (И спряха се) Иосифовите синове и обгледваха Ветил (а по-преди градът се наричаше Луз) .

24 И стражарите видяха един човек, който идеше от града (хванаха го) , и му казаха: покажи ни входа в града, и ще ти сторим милост.

25 v  Той им показа входа в града, и те поразиха града с меч, а тоя човек и всичките му роднини отпуснаха.

26 w  Тоя човек отиде в земята на хетейци и съгради (там) град и го нарече с името Луз. Това е името му и доднес.

27 x  И Манасия не изгони жителите на Бетсан (който е Скитопол) и подчинените нему градове, жителите на Таанах и подчинените нему градове, жителите на Дор и подчинените нему градове, жителите на Ивлеам и подчинените нему градове, жителите на Мегидон и подчинените нему градове; тъй останаха хананейци да живеят в тая земя.

28 Когато Израил се засели, направи хананейци свои поданици, ала ги не изгони.

29 y  И Ефрем не изгони живеещите в Газер хананейци; и хананейци живееха между тях в Газер (и им плащаха данък) .

30 И Завулон не изгони жителите на Китрон, нито жителите на Нахлол, и хананейци живееха между тях и им плащаха данък.

31 z  И Асир не изгони жителите на Ако (които му плащаха данък, ни жителите на Дор) и нито жителите на Сидон и Ахлав, на Ахзив, Хелва, Афек и Рехов.

32 И Асир живееше между хананейци, жители на тая земя, понеже ги не изгони.

33 И Нефталим не изгони жителите на Ветсамис и жителите на Бетанат и живееше между хананейците, жители на тая земя; а жителите на Ветсамис и на Бетанат бяха негови поданици.

34 aa  Аморейци стиснаха синовете Данови в планините, понеже не им даваха да слазят в долината.

35 ab  И аморейци останаха да живеят в планина Херес (дето има мечки и лисици) , в Айалон и Шаалвим; но ръката на Иосифовите синове надви (аморейци) , и те им станаха поданици.

36 Пределите на аморейци се простираха от бърдо Акравим и от Села по-нататък.
Copyright information for BulOrth