Judges 12

1 a  Е фремци се събраха, дойдоха в Севина и казаха на Иефтая: защо ти ходи да воюваш с амонитци, а нас не повика със себе си? Ние ще изгорим с огън дома ти заедно с тебе.

2 Иефтай им каза: аз и народът ми имахме с амонитци силна свада: аз ви виках, но вие не ме избавихте от ръцете им;

3 b  като видях, че вие няма да ме избавите, изложих живота си на опасност и отидох против амонитци, и Господ ги предаде в ръцете ми; защо сте дошли сега да воювате с мене?

4 c  Тогава Иефтай събра всички галаадски жители и се удари с ефремци, и жителите галаадски избиха ефремци, думайки: вие сте бежанци Ефремови, а Галаад е посред Ефрема и посред Манасия.

5 И галаадци завзеха брода през Иордан от ефремци, и когато някой от оцелелите ефремци кажеше: „позволете ми да премина“, жителите галаадски му казваха: не си ли ти ефремец? Той казваше: „не“.

6 d  Те му казваха: „речи шиболет“, а той казваше: „сиболет“, и не можеше иначе да изговори. Тогава те го взимаха и заколваха при брода през Иордан. И в това време от ефремци паднаха четирийсет и две хиляди.

7 Иефтай беше съдия над Израиля шест години, и умря галаадецът Иефтай, и биде погребан в един от галаадските градове.

8 e  След него беше съдия над Израиля Есевон от Витлеем.

9 Той имаше трийсет сина, и трийсет дъщери отпусна из дома (омъжени) , а трийсет дъщери взе отвън за синовете си, и беше съдия над Израиля седем години.

10 Есевон умря и биде погребан във Витлеем.

11 След него беше съдия над Израиля завулонецът Елон и съди Израиля десет години.

12 f  И умря завулонецът Елоч и биде погребан в Айалон, в Завулоновата земя.

13 g  След него беше съдия над Израиля Авдон, син на пиратонеца Хилела.

14 h  Той имаше четирийсет сина и трийсет внука, които яздеха на седемдесет ослета; той съди Израиля осем години.

15 И умря Авдон, син на пиратонеца Хилела, и биде погребан в Пиратон, в земята Ефремова, в планината Амаликова.
Copyright information for BulOrth