Leviticus 1

1 a  И повика Господ Моисея и му каза от скинията на събранието, думайки:

2 обади на синовете Израилеви и им кажи: кога някой от вас иска да принесе Господу жертва, то, ако е от добитък, принасяйте жертвата си от едър и дребен добитък.

3 b  Ако жертвата му е всесъжение от едър добитък, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък; нека я доведе при вратата на скинията на събранието, за да придобие благоволение пред Господа;

4 c  и да възложи ръката си върху главата на жертвата за всесъжение и ще придобие благоволение за очистване от греховете си;

5 и да заколи телеца пред Господа, а синовете Ааронови, свещениците, да донесат кръвта и да поръсят с кръвта околовръст жертвеника, що е при входа на скинията на събранието;

6 d  и да одере жертвата за всесъжение и да я разсече на части;

7 e  а синовете Ааронови, свещениците, да накладат на жертвеника огън и да наслагат на огъня дърва;

8 синовете Ааронови, свещениците, да наслагат частите, главата и тлъстината връз дървата, които са на огъня, върху жертвеника;

9 f  а вътрешностите на жертвата и нозете ѝ да измие с вода, и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

10 Ако жертвата му за всесъжение (Господу) е от дребен добитък, овци или кози, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък (и нека възложи ръката си върху главата ѝ) ,

11 и да я заколи пред Господа отстрани на жертвеника към север, и синовете Ааронови, свещениците, да поръсят с кръвта ѝ околовръст жертвеника;

12 и да я разсекат на части, като отделят главата ѝ и тлъстината ѝ; и свещеникът да ги наслага върху дървата, които са на огъня върху жертвеника;

13 а вътрешностите и нозете свещеникът да измие с вода и да донесе всичко и да го изгори върху жертвеника; това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.

14 g  Ако ли принася Господу всесъжение от птици, нека принесе жертвата си от гургулици, или от млади гълъби;

15 свещеникът да я донесе при жертвеника, да ѝ извие главата, и да я изгори върху жертвеника, а кръвта да изцеди по стената на жертвеника;

16 h  да отдели гушата ѝ заедно с перата ѝ и да я хвърли до жертвеника към изток, на пепелището;

17 и да я скърши между крилете ѝ, без да ги отделя, и свещеникът да я изгори на жертвеника, върху дървата, които са на огъня: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.
Copyright information for BulOrth