Leviticus 11

1Г овори още Господ на Моисея и Аарона, като им каза:

2 a  кажете на синовете Израилеви: ето кои животни бива да ядете измежду всичкия добитък по земята:

3 b  яжте всеки добитък, който има раздвоени копита и на копитата – дълбок разрез, и който преживя.

4 Не яжте само тия от преживните и с раздвоени копита: камилата, защото тя преживя, но копитата ѝ не са раздвоени; тя е нечиста за вас;

5 скокливата мишка, защото преживя, но копитата ѝ не са раздвоени; тя е нечиста за вас;

6 заека, защото преживя, но копитата му не са раздвоени; той е нечист за вас;

7 c  свинята, защото копитата ѝ са раздвоени, и на копитата си има дълбок разрез, но не преживя; тя е нечиста за вас.

8 Месото им не яжте и до труповете им не се допирайте; те са нечисти за вас.

9 d  От всички животни, които са във водата, яжте тия, които имат перки и люспи във водата, в моретата, или в реките; тях да ядете.

10 Всички пък плаващи във водата и живеещи в нея, било в морета, било в реки, които нямат перки и люспи, мръсни са за вас;

11 те трябва да бъдат мръсни за вас: месото им не яжте и от труповете им се гнусете;

12 всички животни, които нямат перки и люспи във водата, са мръсни за вас.

13 e  А измежду птиците гнусете се от тия: (не бива да ги ядете, те са мръсни,) от орел, гриф и морски орел,

14 пиляк и сокол с породата му,

15 всякакъв гарван с породата му,

16 камилска птица, кукумявка, чайка и ястреб с породата му,

17 бухал, рибар и ибис,

18 лебед, пеликан и сип,

19 щъркел, гушавец с породата му, папуняк и прилеп.

20 Всички крилати влечуги, ходещи на четири нозе, са мръсни за вас;

21 от всички крилати влечуги, ходещи на четири нозе, яжте само ония, които имат пищяли над нозете си, за да скачат с тях по земята;

22 от тях яжте тия: скакалец с породата му, солам с породата му, харгол с породата му и хагаб с породата му.

23 Всяко друго крилато влечуго, с четири нозе, е мръсно за вас;

24 f  от тях ще се осквернявате: всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта;

25 и всеки, който понесе трупа им, да изпере дрехата си и да бъде нечист до вечерта.

26 Всеки добитък, който има раздвоени копита, но без дълбок разрез, и който не преживя, е нечист за вас: всеки, който се допре до него, да бъде нечист (до вечерта) .

27 Ония от всички четвероноги зверове, които ходят на лапи, са нечисти за вас: всеки, който се докосне до трупа им, да бъде нечист до вечерта;

28 който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта: те са нечисти за вас.

29 От животните, които пълзят по земята, ето кои са нечисти за вас: къртица, мишка, гущер с породата му;

30 анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет, –

31 от всички влечуги те са нечисти за вас: всеки, който се допре до трупа им, да бъде нечист до вечерта.

32 g  И всичко, връх каквото падне някое мъртво от тях, всеки дървен съд, или дреха, или кожа, или чувал, и всяка вещ, която се употребява в работа, да бъдат нечисти: те трябва да се турят във вода, и ще бъдат нечисти до вечерта, след това ще бъдат чисти;

33 h  ако ли някое от тях падне в какъв да е глинен съд, то каквото има в него, да бъде нечисто, и самия (съд) строшете.

34 Всяка храна, която е за ядене и на която се излее вода из такъв съд, да бъде (за вас) нечиста; и всяко питие, що е за пиене, в такъв съд да бъде нечисто.

35 Всичко, връх което падне нещо от трупа им, да бъде нечисто: пещ и огнище трябва да се разрушат, те са нечисти; и те трябва да бъдат нечисти за вас;

36 само извор и кладенец, дето има вода, си остават чисти; а който се докосне до трупа им, той е нечист.

37 И ако нещо от трупа им падне връх каквото и да е семе, което е за сеене, то е чисто за вас;

38 ако в това време, когато семето е поляно с вода, падне връх него нещо от трупа им, то е нечисто за вас.

39 И когато умре какъв да е добитък, който употребявате за храна, то оня, който се е допрял до трупа му, да бъде нечист до вечерта;

40 i  и оня, който яде мършата му, трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; и оня, който понесе трупа му, трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта.

41 Всяко животно, що пълзи по земята, е мръсно за вас; не бива да го ядете;

42 всичко, що пълзи по корем, и всичко, що ходи на четири нозе, и многоногите измежду пълзящите по земята животни не яжте, защото са мръсни.

43 Не осквернявайте душите си с каквото и да е от пълзящите животни и не ставайте чрез тях нечисти; не се осквернявайте чрез тях,

44 j  защото Аз съм Господ, Бог ваш; осветявайте се и бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет; и не осквернявайте душите си с каквото и да е пълзящо по земята животно,

45 k  защото Аз съм Господ, Който ви изведох от Египетската земя, за да бъда ваш Бог. И тъй, бъдете свети, защото Аз съм свет.

46 Това е законът за добитъка, за птиците, за всички животни, които живеят във водите, и за всички животни, които пълзят по земята,

47 l  за да различавате нечисто от чисто, и животните, които могат да се ядат, от животните, които не бива да се ядат.
Copyright information for BulOrth