Leviticus 19

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  обади на цялото общество Израилеви синове и им кажи: бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.

3 b  Всеки да се бои от майка си и баща си и да пази Моите съботи. Аз съм Господ, Бог ваш.

4 c  Не се обръщайте към идоли, и излени богове не си правете. Аз съм Господ, Бог ваш.

5 d  Кога принасяте Господу мирна жертва, принасяйте я, за да си придобиете благоволение.

6 e  Тя трябва да се яде в деня, когато я принасяте, и на втория ден, а каквото остане за третия ден, да се изгори на огън.

7 f  Ако някой я яде на третия ден, това е гнусно, това няма да бъде благоприятно.

8 g  Оня, който я яде, ще понесе грях върху си, понеже е осквернил светинята Господня, и такава душа ще бъде изтребена измежду народа си.

9 h  Кога жънете жетва на земята си, не дожънвай нивата си до края, а падналите при жетвата ти класове не събирай,

10 и лозето си не обирай досущ, и изпадалите в лозето зърна не събирай; остави това за сиромаха и пришълеца. Аз съм Господ, Бог ваш.

11 i  Не крадете, не лъжете и не се мамете един други.

12 j  Не се кълнете лъжливо в Мое име, и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш) .

13 k  Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сутринта.

14 Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, о което може да се препъне; бой се от (Господа) твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш) .

15 l  Не вършете неправда, кога съдите; не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на големец; съди ближния си по правда.

16 Не ходи да клюкарствуваш между народа си и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ (Бог ваш) .

17 m  В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи ближния си, и няма да понесеш грях заради него.

18 n  Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си. Аз съм Господ (Бог ваш) .

19 Пазете Моите наредби; не свождай добитъка си с друга порода; не засявай нивата си с два рода семена: дреха от разнородна прежда, от вълна и лен не обличай.

20 Ако някой преспи с жена, и тя е робиня, сгодена за мъж, но още неоткупена, или свобода още не ѝ е дадена, да се накажат и двамата, ала не със смърт, защото тя не е била освободена:

21 нека той доведе Господу при входа на скинията на събранието жертва за вина, един овен в жертва за вината си;

22 o  и чрез овена за вината свещеникът да го очисти пред Господа от греха, що е извършил, и стореният грях ще му се прости.

23 p  Кога дойдете в земята, (която Господ Бог ще ви даде) и посадите какво и да е плодно дърво, считайте плодовете му за нечисти: три години те трябва да се считат за нечисти, не бива да се ядат;

24 q  а на четвъртата година всичките му плодове да бъдат посветени за хвала Господу;

25 на петата пък година можете да ядете плодовете му и да си берете всичката му рожба. Аз съм Господ, Бог ваш.

26 r  Не яжте нищо с кръв; не врачувайте и не гадайте.

27 Не стрижете главата си наоколо и не разваляйте края на брадата си.

28 s  Заради мъртвец не правете резки по снагата си и не чертайте по себе си букви. Аз съм Господ (Бог ваш) .

29 t  Не допущай дъщеря си да се оскверни с блудство, за да не изпадне земята в блудство, и да се не напълни земята с разврат.

30 u  Съботите Ми пазете и светилището Ми почитайте. Аз съм Господ.

31 v  Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят. Аз съм Господ, Бог ваш.

32 w  Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец и бой се от (Господа) твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш) .

33 x  Кога пришълец се засели в земята ви, не го притеснявайте:

34 пришълецът, заселен между вас, да ви бъде също като ваш туземец; обичайте го като себе си; защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя. Аз съм Господ, Бог ваш.

35 Не вършете неправда, кога съдите, кога мерите, кога теглите и кога измервате:

36 y  къпоните ви да бъдат верни, теглилките ви верни, ефата вярна и инът верен. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви изведох из Египетската земя.

37 z  Пазете всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте. Аз съм Господ (Бог ваш) .
Copyright information for BulOrth