Leviticus 20

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 a  кажи още на синовете Израилеви: който от синовете Израилеви и от пришълците, заселени между израилтяните, даде на Молоха от децата си, да се умъртви: народът на страната с камъни да го убие;

3 и Аз ще обърна лицето Си против оня човек и ще го изтребя измежду народа му, задето е дал на Молоха от децата си, за да оскверни Моето светилище и да обезчести Моето свето име.

4 И ако народът на страната закрива очи пред оня човек, когато даде на Молоха от децата си, и не го умъртви,

5 то Аз ще обърна лицето Си против оня човек и против рода му, и ще изтребя измежду народа му него и всички, които го последват в блудството и ходят блудно след Молоха.

6 b  И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа ѝ.

7 c  Освещавайте се и бъдете свети, защото Аз съм Господ, (свет) Бог ваш.

8 Пазете Моите наредби и ги изпълнявайте, защото Аз съм Господ, Който ви освещавам.

9 d  Който хули баща си или майка си, да бъде умъртвен; той е хулил баща си и майка си: кръвта му е върху него.

10 e  Ако някой прелюбодействува с омъжена жена, ако някой прелюбодействува с жената на ближния си, – да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.

11 f  Който легне с бащината си жена, той е открил голотата на баща си; и двамата да бъдат умъртвени: кръвта им е върху тях.

12 g  Ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени: те са извършили мръсотия, кръвта им е върху тях.

13 h  Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.

14 i  Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие; с огън да бъдат изгорени и той и те, за да няма беззаконие между вас.

15 j  Който се съвъкупи с добитък, да бъде умъртвен, и добитъка убийте.

16 Ако жена отиде при някой добитък, за да се съвъкупи с него, убий жената и добитъка: те трябва да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.

17 k  Ако някой вземе сестра си, бащина си дъщеря или майчина си дъщеря, и види голотата ѝ, и тя види голотата му: това е срам; да бъдат изтребени пред очите на синовете на своя народ; той е открил голотата на сестра си: той да понесе греха си.

18 l  Ако някой легне с жена, кога е болна от кръвотечение, и открие голотата ѝ, той е открил нейните течения, и тя е открила течението на кръвта си: и двамата да бъдат изтребени измежду народа си.

19 m  Голотата на майчината си сестра и голотата на бащината си сестра не откривай, защото такъв открива своята плът: такива да понесат греха си.

20 n  Който легне със стрина си, той е открил голотата на стрина си: те да понесат греха си, бездетни да умрат.

21 o  Ако някой вземе братова си жена: това е гнусно; той е открил голотата на брата си, те да бъдат бездетни.

22 p  Пазете всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте, – за да ви не изхвърли земята, в която ви отвеждам да живеете.

23 q  Не постъпвайте според обичаите на народите, които ще прогоня отпред вас; защото те всичко това са вършили, и Аз възнегодувах против тях,

24 r  и ви казах: владейте земята им, и вам давам в наследство земята, дето тече мед и мляко. Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви отделих от всички народи.

25 s  Правете разлика между чист и нечист добитък, и между чиста и нечиста птица, и не осквернявайте душите си с добитък и птица и с всичко, що пълзи по земята, каквото съм отбелязал като нечисто.

26 t  Пред Мене бъдете свети, защото Аз съм свет Господ (Бог ваш) , и Аз ви отделих от народите, за да бъдете Мои.

27 u  Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени: с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях.
Copyright information for BulOrth