Leviticus 23

1И рече Господ на Моисея, думайки:

2 обади на синовете Израилеви и им разправи за празниците Господни, през които трябва да се свикват свещени събрания. Ето Моите празници:

3 a  шест дни може да вършите работа, а седмият ден е събота за почивка, свещено събрание; никаква работа не вършете; това е събота Господня във всичките ви жилища.

4 Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно:

5 b  в първия месец, на четиринайсетия (ден) от месеца, вечерта е Пасха Господня.

6 А на петнайсетия ден от същия месец е празникът Господен Безквасници; седем дена яжте безквасни хлябове;

7 в първия ден имайте свещено събрание; не вършете никаква работа;

8 c  и през седемте дена принасяйте жертви Господу; в седмия ден също така да има свещено събрание; не вършете никаква работа.

9 Каза още Господ на Моисея, думайки:

10 d  обади на синовете Израилеви и им кажи: кога дойдете в земята, която ви давам, и почнете да жънете там жетва, първия сноп от жетвата си донесете на свещеника;

11 e  той ще подигне тоя сноп пред Господа, за да придобиете благоволение; на втория ден от празника свещеникът ще го подигне;

12 и в деня, кога се повдига сноп, принесете във всесъжение Господу шиле, без недостатък,

13 f  и заедно с него за хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно, смесено с елей, в жертва Господу, за приятно благоухание, и за възлияние към него четвърт ин вино;

14 g  никакъв нов хляб, нито сушени зърна, нито сурови не яжте до деня, в който ще принесете приноса на вашия Бог: това е вечна наредба в родовете ви по всички ваши жилища.

15 h  Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа за полюшване, седем пълни седмици,

16 i  до първия ден след седмата седмица избройте петдесет дни, и тогава принесете Господу нов хлебен принос:

17 от жилищата си принасяйте, като пръв плод Господу, два хляба за издигане, които трябва да бъдат из две десети от ефа пшенично брашно и квасни, изпечени.

18 Заедно с хлябовете представете седем агнета без недостатък, едногодишни, и от едрия добитък един телец и два овена (без недостатък) ; да бъде това за всесъжение Господу, и хлебен принос и възлияние към тях, в жертва, за приятно Господу благоухание.

19 Пригответе също от козето стадо един козел в жертва за грях и две шилета за мирна жертва (заедно с хляба от първия плод) .

20 Свещеникът трябва да принесе това, като го полюшва пред Господа, заедно с полюшваните хлябове от първия плод и с двете шилета, и това ще бъде светиня Господу; (това да бъде) за свещеника (който го принася) .

21 j  И свиквайте народа в тоя ден, имайте свещено събрание, никаква работа не вършете: това е вечна наредба по всичките ви жилища в поколенията ви.

22 k  Кога жънете жетва в земята си, не дожънвай нивата си до края, кога жънеш, и останалото от твоята жетва не събирай: остави го за сиромаха и пришълеца. Аз съм Господ, Бог ваш.

23 И рече Господ на Моисея, думайки:

24 l  кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте почивка, празник Тръби, свещено събрание (имайте) ;

25 никаква работа не вършете и принасяйте жертва Господу.

26 И рече Господ на Моисея, думайки:

27 m  и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу;

28 никаква работа не вършете в тоя ден, защото това е ден за очистяне, за да се очистите пред лицето на Господа, вашия Бог.

29 А всяка душа, която се не смири в тоя ден, ще бъде изтребена измежду народа си.

30 Ако ли някоя душа върши каква годе работа в тоя ден, тая душа ще изтребя измежду народа ѝ.

31 Никаква работа не вършете: това е вечна наредба в поколенията ви, по всичките ви жилища;

32 n  това е за вас събота за почивка и смирявайте душите си, от вечерта на деветия (ден) от месеца; от вечерта до вечерта (на десетия ден от месеца) празнувайте вашата събота.

33 И рече Господ на Моисея, думайки:

34 o  кажи на синовете Израилеви: от петнайсетия ден на същия седми месец е празник Шатри, седем дни за Господа;

35 в първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите;

36 p  през седемте дена принасяйте жертва Господу; на осмия ден да имате свещено събрание, и принасяйте жертва Господу: това е отдание на празника, никаква работа да не вършите.

37 q  Тия са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да принасяте в жертва Господу всесъжение, хлебен принос, клани жертви и възлияния, всяко в деня си,

38 освен съботите Господни, освен даровете ви и освен всичките ви оброци и всичко, принасяно по ваше усърдие, що давате Господу.

39 А на петнайсетия ден от седмия месец, кога прибирате земните произведения, празнувайте празника Господен седем дена: в първия ден почивка и в осмия ден почивка.

40 r  В първия ден вземете си вейки от хубави дървета, вейки от палми и вейки от широколистни дървета и от речни върби, и веселете се пред Господа, вашия Бог, седем дена.

41 И празнувайте тоя Господен празник седем дена в годината: това е вечна наредба в поколенията ви; празнувайте го през седмия месец.

42 В сенници живейте седем дена; всеки туземец израилтянин трябва да живее в сенници.

43 за да знаят поколенията ви, че Аз в сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ, Бог ваш.

44 И Моисей обади на синовете Израилеви за празниците Господни.
Copyright information for BulOrth