Malachi 1

1П ророческо слово от Господа към Израиля чрез Малахия.

2 a  Възлюбих ви, казва Господ. А вие казвате: „в какво Ти си проявил любов към нас?“– Исав не е ли брат на Иакова? казва Господ, и все пак Аз възлюбих Иакова,

3 b  а Исава намразих и предадох планините му на опустошение, и владенията му – на чакалите пустинни.

4 c  Ако Едом каже: ние сме разорени, но ще възстановим разрушеното, то Господ Саваот казва: те ще построят, пък Аз ще разруша, и ще ги нарекат нечестива област – народ, на който Господ се разгневи завинаги.

5 И ще видят това очите ви, и вие ще кажете: възвеличи се Господ над пределите Израилеви!

6 d  Син почита баща, и роб – господаря си; ако Аз съм баща, то де е почитта към Мене? И ако Аз съм Господ, то де е благоговението пред Мене? казва Господ Саваот вам, свещеници, които безславите името Ми. Вие казвате: с какво безславим Твоето име?

7 e  Вие донасяте на жертвеника Ми нечист хляб, а казвате: с какво Те безславим? – С това, че казвате: трапезата Господня не заслужава уважение.

8 f  И когато принасяте в жертва сляпо, не е ли това лошо? или когато принасяте хромо и болно, не е ли това лошо? Поднеси това на твоя княз; ще бъде ли той доволен от тебе и ще те приеме ли благосклонно? казва Господ Саваот.

9 g  И тъй, молете се Богу, да ни помилува; а когато такова нещо излиза от ръцете ви, то може ли Той милостиво да ви приеме? казва Господ Саваот.

10 h  По-добре някой от вас да затвори вратата, та да не държат напразно огън на жертвеника Ми. Не е благоволението Ми към вас, казва Господ Саваот, и приносът от ръцете ви не Ми е благоугоден.

11 i  Защото от слънчев изток до запад ще стане велико името Ми между народите, и на всяко място ще принасят тамян на името Ми и чиста жертва; велико ще стане името Ми между народите, казва Господ Саваот.

12 А вие го хулите с това, дето казвате: трапезата Господня не заслужава уважение, и доходът от нея е нищожна храна.

13 При това казвате: ето колко труд! и я пренебрегвате, казва Господ Саваот, и принасяте крадено, хромо и болно, и от такова пак свойство принасяте хлебен дар: мога ли с благоволение да приемам това от ръцете ви? казва Господ.

14 j  Проклет лъжливият, който има в стадото без повреда мъжко, и той е дал обещание, а принася в жертва Господу повредено: защото Аз съм Цар велик, и името Ми е страшно у народите.
Copyright information for BulOrth