Mark 15

1 a  В еднага заранта първосвещениците със стареите и книжниците и целият синедрион направиха съвещание и, като вързаха Иисуса, отведоха и Го предадоха на Пилата.

2 b  Пилат Го попита: Ти ли си Иудейският Цар? А Той отговори и му рече: ти казваш.

3 И първосвещениците Го обвиняваха в много неща.

4 А Пилат пак Го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Виж, за колко работи свидетелствуват против Тебе.

5 Но Иисус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно.

6 А на празника той им пускаше по един затворник, когото биха изпросили.

7 Тогава беше затворен някой си, на име Варава, със събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство.

8 И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги.

9 А той им отговори и рече: искате ли да ви пусна Иудейския Цар?

10 Защото знаеше, че първосвещениците Го бяха предали от завист.

11 c  Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Варава.

12 Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с Тогова, Когото вие наричате Иудейски Цар?

13 Те отново закрещяха: разпни Го!

14 Пилат им рече: та какво зло е сторил Той? Но те още по-силно закрещяха: разпни Го!

15 d  Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а Иисуса бичува и предаде на разпятие.

16 Войниците пък Го отведоха вътре в двора, сиреч, в преторията, и събраха цялата чета войници,

17 и Му облякоха багреница и, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го;

18 и почнаха да Го поздравяват: радвай се, Царю Иудейски!

19 Па Го биеха по главата с тръст и Го заплюваха и, коленичейки, кланяха Му се.

20 След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи, и Го поведоха да Го разпнат.

21 e  И накараха някого си Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му.

22 f  Заведоха Го на мястото Голгота, което значи: лобно място.

23 g  И даваха Му да пие вино със смирна, ала Той не прие.

24 h  Ония, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе.

25 Беше третият час, и Го разпнаха.

26 i  Имаше надпис за вината Му: Цар Иудейски.

27 С Него разпнаха двама разбойници, единия отдясно Нему, а другия отляво.

28 j  И се сбъдна Писанието, което казва: „и към беззаконници бе причислен“.

29 k  Минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха: уа! Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста!

31 Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си: други спасяваше, а Себе Си не може да спаси.

32 Христос, Царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме. Хулеха Го и разпнатите с Него.

33 А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час.

34 l  А на деветия час Иисус извика с висок глас: Елоѝ, Елоѝ, лама̀ савахтанѝ? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

35 Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия.

36 m  А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да Го снеме.

37 А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.

38 И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу.

39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той, след като извика тъй, издъхна, каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий.

40 Имаше там и жени, които гледаха отдалеч; между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия,

41 които и тогава, когато беше Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха, и много други, дошли заедно с Него в Иерусалим.

42 n  И когато вече мръкна, – понеже беше петък, сиреч, срещу събота, –

43 o  дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.

44 Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял?

45 И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.

46 А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни.

47 p  А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат.
Copyright information for BulOrth