Mark 16

1 a  С лед като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.

2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,

3 и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?

4 И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.

5 b  Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.

6 А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.

7 c  Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.

8 И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.

9 d  Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса.

10 Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха;

11 но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха.

12 e  След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.

13 И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха.

14 f  Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.

15 g  И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.

16 h  Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

17 i  А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;

18 j  ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави.

19 k  А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

20 l  Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.
Copyright information for BulOrth