Matthew 1

1 a  К нига за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.

2 b  Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;

3 c  Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;

4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

5 d  Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;

6 e  Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;

7 f  Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;

8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;

9 Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;

10 g  Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;

11 h  Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му – през време на преселението Вавилонско.

12 i  А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;

13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;

14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;

15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;

16 Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.

17 И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение – четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа – четиринайсет рода.

18 j  А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.

19 А Иосиф, мъж ѝ, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.

20 Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;

21 k  тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му.

22 А всич к о това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза:

23 l  „ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“,
1:23 Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет.
което ще рече: с нас е Бог.

24 Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.

25 n  И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус.
Copyright information for BulOrth