Matthew 11

1И когато свърши Иисус тия заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им.

2 a  А Иоан, като чу в затвора за Христовите дела, прати двама свои ученици

3 b  и Му каза: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?

4 Отговори им Иисус и рече: идете и разкажете Иоану, каквото чувате и виждате:

5 c  слепи прогледват и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовествува;

6 и блажен оня, който се не съблазни поради Мене.

7 А когато те си отиваха, Иисус почна да говори народу за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра?

8 Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които носят меки дрехи, са в царските палати.

9 Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 d  Защото този е, за когото е писано: „ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе“.

11 Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него.

12 e  А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят;

13 защото всички пророци и законът бяха пророкували до Иоана.

14 f  И ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде:

15 който има уши да слуша, нека слуша!

16 g  А на кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си

17 и казват: свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.

18 Защото дойде Иоан, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.

19 h  Дойде Син Човеческий, Който яде и пие, а казват: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от своите чеда.

20 Тогава начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха.

21 i  Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел;

22 но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.

23 И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане;

24 но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.

25 j  В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;

26 тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

27 k  Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.

28 Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;

29 l  вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;

30 m  защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
Copyright information for BulOrth