Matthew 23

1Т огава Иисус заговори на народа и на учениците Си

2 и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,

3 затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:

4 a  връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;

5 b  и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища
23:5 Превръзки на челото и ръцете с думи от закона.
и правят големи полите на дрехите си;

6 d  обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,

7 и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците: учителю, учителю!

8 e  А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител – Христос, а всички вие сте братя;

9 f  и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;

10 и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник – Христос.

11 Но по-големият между вас да ви бъде слуга;

12 g  защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.

13 h  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.

14 i  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.

15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.

16 Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.

17 Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?

18 Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.

19 j  Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?

20 И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него;

21 k  и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оногова, Който го обитава;

22 и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол, и в Оногова, Който седи на него.

23 l  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.

24 Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!

25 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.

26 Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.

27 m  Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;

28 тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните

30 и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;

31 с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;

32 допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си!

33 n  Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?

34 o  Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпиете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град,

35 p  за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника.

36 Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.

37 q  Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!

38 r  Ето, оставя се вам домът ви пуст.

39 s  Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!
Copyright information for BulOrth