Matthew 24

1 a  И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.

2 b  А Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.

3 И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?

4 c  А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;

5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

6 Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

7 Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;

8 а всичко това е начало на болки.

9 d  Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.

10 Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;

11 много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;

12 и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;

13 а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

14 И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.

15 e  И тъй, кога видите да стои на свето място „мерзостта на запустението“, за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира) ,

16 тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;

17 който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;

18 и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.

19 Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

20 Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;

21 защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.

22 И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.

23 f  Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е – не вярвайте;

24 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето, казах ви отнапред.

26 И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;

27 защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;

28 g  защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.

29 h  И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;

30 i  тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;

31 j  и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.

32 От смоковницата вземете подобие: когато клоните ѝ станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;

33 тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.

34 k  Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.

35 l  Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.

36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;

37 m  но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;

38 защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,

39 и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, – тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;

40 тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;

41 две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.

42 n  И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.

43 o  Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

44 Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.

45 p  А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?

46 q  Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;

47 истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот.

48 Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, –

49 па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, –

50 господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае,

51 и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Copyright information for BulOrth