Matthew 17

1 a  И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана, брат му, и възведе ги насаме на висока планина;

2 и се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина.

3 И ето, явиха им се Моисей и Илия, разговарящи с Него.

4 Тогава Петър отговори Иисусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия.

5 b  Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте.

6 И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се уплашиха.

7 Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: станете и не бойте се!

8 А те, като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса.

9 И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: никому не обаждайте за това видение, докле Син Човеческий не възкръсне от мъртвите.

10 c  А учениците Му Го попитаха и думаха: защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?

11 Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко;

12 но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях.

13 Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иоана Кръстителя.

14 d  Когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който падна на колене пред Него

15 и рече: Господи, помилуй сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода;

16 водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.

17 А Иисус отговори и рече: о, роде неверен и развратѐн! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.

18 И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.

19 Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и Му рекоха: защо не можахме ние да го изгоним?

20 e  А Иисус им рече: поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.

21 f  Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост.

22 g  А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: Син Човеческий ще бъде предаден в човешки ръце,

23 и ще Го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много.

24 А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма
17:24 Две драхми – определен данък за храма.
?

25 Той отговаря: да. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите?

26 Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни;

27 но, за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като ѝ разтвориш устата, ще намериш статир
17:27 Монета от 4 драхми.
; вземи го и дай им за Мене и за себе си.
Copyright information for BulOrth